Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs skal finde nye veje til at gøre sig gældende efter ikonet Jørgen Ørgaard, der døde i marts 2019. Foto: Lars Norman Thomsen

Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs skal finde nye veje til at gøre sig gældende efter ikonet Jørgen Ørgaard, der døde i marts 2019. Foto: Lars Norman Thomsen

Ny formand for Borgerforeningen Mols

Martin Hedegaard tager over på formandsposten efter afgåede Erling Brejnegaard, der selv afløste den mangeårige og yderst markante formand Jørgen Øgaard, da denne døde i foråret 2019

Af
Lars Norman Thomsen

Mols og Helgenæs På den årlige generalforsamling i Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for Mols og Helgenæs, der blev afviklet i Helgenæs Forsamlingshus 6. februar, var der flere af de gamle medlemmer, som på forhånd havde meddelt, at de ikke var til sinds at fortsætte i bestyrelsen.

Det gjaldt den siddende formand Erling Brejnegaard, næstformand Hans Erik Mikkelsen samt medlem Hanne Fink.

Martin Hedegaard (Vrinners), Thomas Konggaard (Knebel) og Jan Schmidt (Tved/Helgenæs) blev på generalforsamlingen valgt til bestyrelsen. De to førstnævnte for to år, mens Jan Schmidt, snart sognepræst emeritus, i første omgang er valgt for et år.

Som suppleanter valgtes Mette Trier (Knebel) og Lise-Lotte Laursen (Metholm).

Hedegaard formand

På bestyrelsens møde 2. marts faldt konstitueringen på plads. Martin Hedegaard er ny formand, Jan Schmidt påtager sig næstformandskabet og Thomas Konggaard posten som sekretær.

I bestyrelsen sidder i forvejen Henning Nielsen, der er kasserer og Nils Drachmann der er altmuligmand.

Endvidere er Grith Mortensen og Kasper Nissen medlemmer af Borgerforeningens bestyrelse — henholdsvis formand og næstformand for Mols i Udvikling. Begge valgt af Mols i Udviklings fokusgruppe for et år..

"Borgerforeningens bestyrelse vil i det næste års tid arbejde på at finde en farbar vej i kølvandet på, at foreningens mangeårige og respekterede formand Jørgen Ørgaard døde i marts 2019.," fortæller Kasper Nissen.

Ørgaard var lidt af et ikon på Mols og Helgenæs. En formand med øje for både de operationelle handlinger og de mere strategiske planer for Mols-Helgenæs området.

Publiceret 11 March 2020 18:00