Enhedslistens Jesper Yde Knudsen kritiserer, hvad han kalder på 'det forenede byrådsparti' for lemfældig omgang med kommunens kapitalforvaltning. Foto: Syddjurs Kommune

Enhedslistens Jesper Yde Knudsen kritiserer, hvad han kalder på 'det forenede byrådsparti' for lemfældig omgang med kommunens kapitalforvaltning. Foto: Syddjurs Kommune

Kapitalforvaltning: Hård kritik af 'det forenede byrådsparti' fra Enhedslisten

Enhedslistens Jesper Yde Knudsen skoser forvaltning og Økonomiudvalg for at have sovet i timen, når det handler om kommunens kapitalforvaltning. Borgmesteren afviser kritikken

Af
Lars Norman Thomsen

LOKALPOLITIK Jesper Yde Knudsen, Enhedslistens enlige medlem af Syddjurs Byråd, råbte på det seneste byrådsmøde vagt i gevær over, hvad han betragter som lemfældig omgang med kommunens kapitalforvaltning.

Jesper Yde Knudsen er ikke imponeret over, hvordan Økonomiudvalg og forvaltning løser opgaven mildt sagt.

Fakta er, at Syddjurs Kommune i sin kapitalforvaltning har investeret for 8,2 mio. kroner i statsobligationer i såkaldte 'højrentelande'. Investeringerne sker gennem Investeringsforeningen Sydinvest, der er etableret i 1987, og selv betegner sig som “ansvarlige”, f.eks. investerer man ikke i lande som Syrien og Nordkorea.

Sydinvest præsterede i 2019 et årsresultat på 3,4 milliarder kroner til investorerne i foreningens fonde.

Investerer man i aktier og obligationer via Sydinvest, bliver man automatisk investor i foreningen. Foreningen ejes udelukkende af investorerne, som blandt andet har adgang til at møde op på generalforsamlingen og udøve indflydelse - herunder vælge bestyrelsen.

I 2010 underskrev Sydinvest FN´s principper for ansvarlige investeringer (PRI). "I Sydinvest betyder det, at vores investeringsspecialister inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med deres aktie- eller obligationsporteføljer," fremgår det af hjemmesiden, og videre:

"Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold. Hvis det ikke er tilfældet, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabernes adfærd."

På glat is

Men alligevel bliver en del af Syddjurs Kommunes penge investeret i lande med et tvivlsomt ry inden for menneskerettigheder, demokrati og ligestilling mellem kønnene, konstaterer Jesper Yde Knudsen.

"Det gælder f.eks. Rusland der knægter ytringsfrihed, forfølger oppositionen, har invaderet og erobret dele af nabolandet Ukraine og netop nu hjælper det syriske regime med at erobre Idlib provinsen hvor kamphandlingerne har betydet 900.000 civile på flugt og store humanitære omkostninger."

"Det gælder Saudi Arabien der er kendt for at give meget få rettigheder til kvinder, brutalt at myrde dissidenten Jamal Khashoggi, føre brutal krig i Yemen med store civile tab og i øvrigt ikke at have noget der bare minder om demokrati. Mangel på demokrati og menneskerettigheder kendetegner også Oman, Quatar, De forenede arabiske emirater og Ægypten."

Byrådet har ellers vedtaget en finansiel strategi for Syddjurs Kommune, hvor der står udpenslet: “Syddjurs kommune ønsker hverken direkte eller indirekte at støtte regimer, som ikke lever op til menneskerettighederne.”

Jesper Yde Knudsen bad inden Økonomiudvalgsmødet 19. februar forvaltningen om at forklare, hvad der lå bag udtrykket “Emerging markets - obligationer”. Svaret der forelå inden mødet i Økonomiudvalget dokumenterede klart, at Syddjurs Kommune ikke overholder de retningslinjer der er vedtaget af byrådet i den finansielle strategi.

Sydinvest definerer på sin hjemmeside 'Emerging markets' således: "'Emerging Markets' kan oversættes til noget i retning af 'fremspirende markeder' eller markeder, som 'ser dagens lys'. Ofte, men ikke altid, er markederne lande, som er blevet holdt i mørket af fejlslagne samfundsmodeller med rod i kommunismen og fascismen, og som nu har brug for et alternativ til den statssponsorerede vækst. Alternativet er at gøre økonomierne mere markedsorienterede. Omstillingsprocessen kræver tilførsel af udenlandsk kapital."

Utilfredsstillende

Trods denne opklaring valgte økonomiudvalget at lade sagen køre igennem med denne efter Jesper Yde Knudsens opfattelse uldne formulering: “Økonomiudvalget tager orienteringen om afkastrapportering vedrørende 2019 til efterretning. Økonomiudvalget ønsker en politisk drøftelse i Byrådet om den finansielle strategi herunder afklaring af muligheder for politisk at rammesætte investeringer i eksempelvis lande, muligheder for opfølgning på investeringsaftalens udmøntning etc.”

"Økonomiudvalget, der altså ikke selv havde holdt øje med vores investeringer, udtalte sig ikke klart om man havde tænkt sig at rette sig efter den finansielle strategi. Det blev i stedet noget med at “ønske en politisk drøftelse” og “afklaring af muligheder for politisk at rammesætte investeringer," konstaterer Jesper Yde Knudsen.

"Derfor valgte Enhedslisten på byrådsmødet at foreslå en simpel og klar formulering der understreger at investeringsstrategien skal overholdes: “Syddjurs Kommune stopper hurtigst muligt investeringer i lande som ikke lever op til menneskerettighederne”."

En overgang forsøgte flere partier og borgmesteren at stoppe en klar tilkendegivelse med at det rent teknisk ikke kunne lade sig gøre at putte en bemærkning på en orienteringssag, selvom Økonomiudvalget havde gjort nøjagtig det samme, bemærker Enhedslistens repræsentant i byrådet.

"Heldigvis lykkedes det efter en timeout og flere forsøg at få indføjet bemærkningen: "Kapitalforvalteren kontaktes med henblik på dokumentation for overholdelse af kommunens finansielle strategi. Herefter bringes sagen tilbage til Økonomiudvalget med henblik på overholdelse af den finansielle strategi.” siger Jesper Yde Knudsen.

Ansvarsfralæggelse

"Det, der er bekymrende ved forløbet, er, at det viser at vi har en forvaltning, der ikke tjekker om de vedtagne politikker bliver overholdt, og at vi har et Økonomiudvalg der ikke i tilstrækkelig grad holder øje med forvaltningen og som, selv når jeg finder oplysningerne frem til dem, ikke handler overbevisende på dokumentation for at byrådets beslutninger ikke bliver overholdt."

Økonomiudvalget burde efter Jesper Yde Knudsens mening have en central rolle i at holde styr på kommunens økonomi og sørge for at byrådets beslutninger bliver overholdt.

"Det som vi har set i denne er at de ikke har styr på hvad det er forvaltningen laver, og når de får præsenteret en klar dokumentation er de mere interesseret i ansvarsfralæggelse end i at få løst problemet. Denne sag er desværre endnu et eksempel på “det forenede byrådsparti” i aktion, hvor det er svært at kende forskel på Socialdemokratiet, SF, Venstre, de andre borgerlige partier og forvaltningen."

Klar misforståelse

Borgmester Ole Bollesen (S) ønsker ikke at indgå i en længere polemik med Jesper Yde Knudsen.

"Byrådet er enige om, at vores politik for etiske investeringer skal følges strengt, og det var også beslutningen på byrådsmødet.

Bortset fra Jesper Yde Knudsen var der i byrådet enighed om at bede Sydinvest om at komme med en forklaring. Jesper Yde Knudsen var i modsætning til vi andre ikke enig i at give Sydinvest den mulighed," siger Ole Bollesen.

"Jeg tror simpelthen ikke, at Jesper Yde Knudsen var klar over, hvad det var byrådet besluttede. Det virker ærlig talt ikke sådan. Der er ingen i byrådet, som ønsker at fravige de principper, som der er stillet op for vores kapitalforvaltning, men det vil han tilsyneladende ikke forstå og laver så en større sag ud af det, kan jeg se på de sociale medier, hvor han i øvrigt også citerer mig ukorrekt."

Publiceret 12 March 2020 18:30