Debat: Syddjurs Kommunes økonomi er i frit fald - ansvaret skal placeres

Af
Af gruppeformand Michael Mikkelsen

Syddjurs Byråd og lokalformand Grethe Møgelvang Laursen

Dansk Folkeparti:

"Vi er i Dansk Folkeparti meget bekymrede over den manglende økonomiske styring af vores kommune, der igen har medført et stort uforudset merforbrug. Regningen for merforbruget bliver desværre tilsendt kommunens skatteborgere. Ekstraudgiften er denne gang omkring 1.000 kr. pr. borger fra spæd til plejehjemsbeboer. Syddjurs Kommunes økonomi styrtbløder og blødningen skal øjeblikkeligt standses. Vi har en klar forventning til Borgmester Ole Bollesen, og det er, at han fremkommer med initiativer, der standser det økonomiske merforbrug.

Der er foreløbigt udmeldt et yderligere merforbrug på 34 millioner kr. men ingen aner pt. om dette tal kommer til at holde, og pessimister siger, at det bliver langt større. Det samlede kassetræk for 2019 er på hele 134 millioner kr. Den slags usikkerhed må stoppe, og vi skal have en helt anderledes fast og kvalificeret styring af kommunens økonomi.

Dansk Folkeparti kræver derfor, at der igangsættes en uvildig ekstern undersøgelse af kommunens økonomi, således at vi får kompetente eksperter til at rådgive os i den aktuelle situation.

Desuden ønsker vi, at der ligeledes igangsættes en uvildig ekstern undersøgelse af, hvor ansvaret kan placeres, altså ansvaret for det økonomiske svigt som kommunens borgere er vidne til.

Syddjurs Kommunes økonomiske situation er alt for alvorlig til, at vi bare trækker på skulderen og lader som om intet er passeret.

Dansk Folkeparti deltager naturligvis gerne konstruktivt i arbejdet med, at bringe kommunens økonomi tilbage på fode igen, vi har bare en forventning om, at vi kan regne med de tal, vi får fremlagt holder, og at vi ikke igen starter med at spare på de svage, handicappede og ældre medborgere."

Publiceret 14 March 2020 11:30