Jan Fischer og resten af den socialdemokratiske byrådsgruppe holder afstand til hinanden på søndagens gruppemøde i 3F Huset i Rønde. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Jan Fischer og resten af den socialdemokratiske byrådsgruppe holder afstand til hinanden på søndagens gruppemøde i 3F Huset i Rønde. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Coronavirus: Socialdemokraterne mødes på afstand

Forud for mandagens ekstraordinære møde i Økonomiudvalget, mødes den socialdemokratiske byrådsgruppe søndag aften i 3F Huset i Rønde

Af
Lars Norman Thomsen

Søndag aften mødes den socialdemokratiske byrådsgruppe på otte medlemmer til gruppemøde i 3F Huset i Rønde for at diskutere de forslag fra kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen til at stoppe blødningen i kommuneøkonomien.

"Den seneste status for regnskabet for 2019 i Syddjurs Kommune viser større overskridelser end forventet i årets sidste politiske budgetopfølgning fra november 2019. Desuden viser de foreløbige opgørelser af forbruget i 2020 (ultimo februar), at økonomien endnu ikke er på rette spor i forhold til Budget 2020 på de driftsområder som også var udfordret i 2019."

Sådan lyder det i direktionens oplæg til byrådet efter, at det nu er en kendsgerning, at overforbruget i 2019 bliver på et langt højere niveau end det så ud til mod slutningen af 2019. Den seneste regnskabsstatus for 2019 viser, at overskridelserne er 34 mio. kr. større end forventet.

Tallene betyder, at kommunens kassebeholdning er under pres.

Det forventede kassetræk for 2019, som er indregnet i Budget 2020, var beregnet til 100 mio. kr.

Med de nye tal skal der indregnes 34 mio. kr. ekstra, det vil sige et samlet kassetræk på 134 mio. kr. for 2019. Den økonomiske situation i Syddjurs Kommune er nu så udfordret, at der ikke er plads til budgetoverskridelser i 2020.

"Vi mødes søndag aften i 3F Huset i Rønde, men vi otte gruppemedlemmer gør det naturligvis i respekt for de anbefalinger, som Sundhedsmyndighederne har sendt ud. Vi sidder med to meters afstand til hinanden," lover Jan Fischer, formand for Udvalget for sundhed, ældre og social.

På mandagens møde i Økonomiudvalget skal udvalget endvidere tage stilling til, hvordan afvikling af møder i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet skal foregå.

Sandsynligvis bliver der tale om videomøder i både udvalg og byråd.

Publiceret 15 March 2020 13:30