Marianne Kirkegaard (V) forstår udmærket, at Ældresagen og andre foreninger undrer sig over kommunens ældrepolitik:

Marianne Kirkegaard (V) forstår udmærket, at Ældresagen og andre foreninger undrer sig over kommunens ældrepolitik: "Kommunens økonomiske situation og det voksende antal ældre borgere tvinger os politikere til at tænke i nye løsninger."

Svar til Ove Buus: Mere sundhed for pengene

Det er ikke overraskende kommunens økonomiske situation og et stigende antal ældre, der tvinger Syddjurs Kommune til at tænke i nye baner, anfører Venstres næstformand i Udvalget for sundhed, ældre og social, Marianne Kirkegård, i et svar til Ove Buus Pedersen

Af
Lars Norman Thomsen

ÆLDREPOLITIK "Kommunens økonomiske situation og et stigende antal ældre udfordrer den måde vi leverer vores social- og sundhedstilbud på. Vores mål er, at borgerne og de ældre fortsat skal opleve at få højt kvalificerede tilbud til de behov og ønsker de har, men den økonomiske situation gør altså, at det er nødvendigt, at vi kan levere mere sundhed for pengene," lyder det overordnede svar til Ove Buus Pedersens (se artiklen øverst på siden, red.) kritik af kommunens løsninger eller mangel på samme på ældreområdet fra Venstres byrådsmedlem Marianne Kirkegaard, næstformand i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ-udvalget).

Kommunens økonomiske situation og presset fra flere ældre borgere gør, at der i det vedtagne budget for 2020 skal findes de nødvendige midler til fremtiden. For trænings- og aktivitetsområdet er der i alt tale om 5,1 mio. kroner, der skal findes i årene 2020-2022.

"Det betyder, at vi har været nødsaget til at afskedige personale, men der, hvor det har været muligt, er personalet blevet tilbudt omplacering," understreger Marianne Kirkegaard.

Centre skal bevares

Syddjurs Kommune har i alt ni trænings- og aktivitetscentre rundt om i kommunen. Der er politisk enighed om, at de ni centre bevares.

"Det er vigtigt, synes jeg, at kommunen fortsat kan tilbyde gode rammer lokalt for den meget store aktivitet, der foregår på trænings- og aktivitetscentrene. Det er også vigtigt for de mange frivillige, som gør en stor indsats på centrene til glæde for mange ældre borgere. Tak til de frivillige," lyder det fra næstformanden i SÆ-udvalget.

Hun forstår Ove Buus Pedersens undren over, at der på Ringparken kun er åbent i træningscentret to gange om ugen.

Det er simpelthen et personalespørgsmål.

"For at kunne tilbyde den bedste og rette træning vil nogle borgere nu opleve, at såfremt de har behov for træning mere end to gange om ugen, vil de skulle benytte et andet træningscenter end det lokale, fordi træningspersonalet ikke vil kunne nå rundt på alle centrene flere gange om ugen. De visiterede borgere vil naturligvis kunne få kørsel til centrene, hvis de ikke selv kan transportere sig," siger Marianne Kirkegaard.

"En del af aktiviteterne på Ringparken og de andre centre foregår fremover i foreningsregi, og det kan for nogle frivillige være en svær omlægning. Derfor er der også afholdt og vil fortsat afholdes møder med de lokale centerråd, der står for de mange tilbud på centrene. Jeg håber at møderne kan være med til at støtte omlægningen," siger Marianne Kirkegaard.

Følger planen

Marianne Kirkegaard forsikrer, at i Ryomgård følger planen med at opføre nye plejeboliger i byen til erstatning for de, der er nu er jævnet med jorden på Ringparken.

"Der er i budgettet afsat 0.5 mio. kroner i 2023 til en opstart (planlægning, red.) på opførelsen af nye plejeboliger i Ryomgård. Jeg ser det som naturligt, at vi har plejeboligcentre lokalt i kommunen, og vi følger altså den oprindelige plan i Ryomgård."

Kaffemaskinerne

"Det med kaffemaskinerne ved jeg ikke så meget om, men jeg kan forestille mig, det måske har noget med hygiejne at gøre, at tingene skal adskilles, fordi Køkken Syddjurs er et produktionskøkken. Jeg er selv medlem af en forening, der bruger lokaler på Lindegården i Mørke. Her skal vi også selv have kaffemaskiner med," siger Marianne Kirkegaard.

Publiceret 20 March 2020 09:00