Tanken er, at eventet skal foregå på en festivalplads ved Kalø Slotsruin, som udover den afsluttende præsentation af Ophav vil byde på gratis morgenmad, adgang til vandreture og cykelture på ruten til pladsen.Foto: Sebastian Nils

Tanken er, at eventet skal foregå på en festivalplads ved Kalø Slotsruin, som udover den afsluttende præsentation af Ophav vil byde på gratis morgenmad, adgang til vandreture og cykelture på ruten til pladsen.Foto: Sebastian Nils

Nyt borgerevent skal samle Syddjurs Kommune

Det er en noget kringlet ordlyd, der beskriver et kommende borgerevent i Syddjurs Kommune, som både skal være identitetsskabende og tage afsæt i naturen. Her forklarer formanden for PUK-udvalget, hvad det hele går ud på

Af
Katharina Andersen

Syddjurs Er det muligt at skabe sammenhængskraft på tværs af kommunen ved hjælp af et event?

Ja, mener formanden for PUK-udvalget, Riber Hog Anthonsen, der sammen med udvalget står bag forslaget om en ny form for lokal event, der skaber sammenhængskraft på tværs af kommunen, fordi den i et festivalformat kombinerer naturoplevelser og en vifte af aktiviteter med lokale kunstneres arbejde.

Et dyrt projekt

I efteråret blev forslaget behandlet i udvalget for plan, udvikling og kultur, og det forventes, at der skal rejses 400.000 kroner fra Udviklingspuljen, mens der yderligere skal rejses op mod en mio.kr. fra private og nationale fonde til eventet.

Det fremgår desuden, at: "Man ønsker at skabe et samlet event i samarbejde med projektet Ophav, der består af tre forskelligartede, nationalt anerkendte kunstnere – alle født og opvoksede i Syddjurs Kommune. I 12 måneder udforsker og skaber de værker til naturen i Syddjurs. I løbet af projektperioden inviteres grupper af borgere (skolebørn og voksne) til at deltage i unikke skabelsesprocesser med de tre kunstnerne med workshops indenfor tekst, malerier eller film.

Tanken er da at afholde et samlet event på en festivalplads ved Kalø Slotsruin, hvor målsætningen er, at mindst 5000 borgere deltager.

Hvordan hænger det sammen med at skabe sammenhængskraft på tværs af hele kommunen?

"Den oprindelige tanke var at lave et projekt for Syddjurs borgere i hele kommunen, et ønske om at skabe sammenhængs kraft og fælles identitet for hele kommunen. Det er vigtigt for os, at alle kan se sig i eventet, enten som deltagende i processen op til eventet, eller i selve eventet," siger Riber Hog Anthonsen.

For de få interesserede?

Formanden for PUK-udvalget forklarer desuden, at man fra udvalgets side håber at kunne engagere langt flere end de 5000 borgere.

"Netop for at det ikke bare bliver et event som alle andre har vi jo valgt at koble det sammen med projektet Ophav, som netop er inddragende, udforskende og skabende. Her inviteres til skabelsesproceser og workshops gennem 12 måneder frem mod det afsluttende event," siger han.

Hvordan vil I sikre at nå bredt ud i kommunen, så projektet ikke kun bliver for de få interesserede?

"Jeg håber, at alle borgere er nysgerrige på projektet, nysgerrige på vores fælles natur, som er det overordnede tema. De ting, der bliver berørt i løbet af Ophav projektet, vil blive præsenteret til eventet, og her håber jeg, at mange borgere kan se sig selv i det," siger han og tilføjer:

"Alt i alt håber jeg, at sammenhængen mellem Ophav og et afsluttende event bliver noget helt specielt og nærværende, som rigtig mange mennesker ønsker at deltage i."

Ophav er et kunstprojekt i Nationalpark Mols Bjerge, inspireret af naturen. Det forløber i perioden 2020-2023 og er skabt af kunstnerne Josephine Klougart (tekst), Robin Petré (film) og Adam Becher (maleri), der alle er født og opvokset i området.

Publiceret 21 March 2020 05:00