Danmark - Ballerup.
13/05/15
DM i Høvdingebold.
Foto: Johnny Wichmann / Dansk Skoleidræt / BILLEDBYROET

Danmark - Ballerup. 13/05/15 DM i Høvdingebold. Foto: Johnny Wichmann / Dansk Skoleidræt / BILLEDBYROET Johnny Wichmann

2020: Flere forlader skolerne end der kommer ind

19. februar 2020 boede der 533 unge, der var født i 2004, og 392 som var født i 2014. Forskellen på 141 børn/unge er interessant

Af
Lars Norman Thomsen

BØRNETAL Hvor mange børn og unge fra årgangene 2001-2020 (0-18 år) var tilmeldt folkeregistret i Syddjurs Kommune pr. 19. februar 2020?

Det fortæller tabellen sort på hvidt. I tallene indgår både antal nyfødte det pågældende år og registreret nettotilflytning.

Tallene er fordelt på de ti skoledistrikter i Syddjurs Kommune.

Sådan læses tabellen: 19. februar 2020 boede der 533 børn i Syddjurs Kommune som er født i 2004 og 392, der er født i 2014.

Flere ud end ind

Sammenligningen mellem tallene for 2004 og 2014 er interessant. Det er de, fordi årgang 2004 er den, som til sommerferien afslutter 9. klasse og skal videre i livet, uddannelsesmæssigt og på anden vis, mens børnene i årgang 2014 modsat går i gang med deres skoleliv på skolerne i 0. klasse.

Forskellen mellem 533 børn/unge i årgang 2004 og 392 i årgang 2014 er en forskel på 141 - et øjebliksbillede 19. februar 2020.

Holder de nuværende tal nogenlunde frem til næste skoleårs start, vil det ikke være forkert at konkludere, at hovedparten af skolerne vil opleve en tilbagegang på elevsiden.

At det til gengæld boomer med tilflytning i Hornslet - og ligeledes Mørke - er let at læse i tallene. Interessant er det, at de senere år vækst (beskedne) i de yngste årgang fik et dolkestød i 2019.

Tager ikke højde for

Hvad de derimod ikke afspejler i tallene, er for eksempel udviklingen i Rosmus Skoledistrikt, hvor Rosmus Skole de seneste par år har fået mange børn fra Norddjurs efter ændringerne i skolestrukturen på den anden side af kommunegrænsen. Ligeledes at Marienhoffskolen har fået et kuld børn med en fortid på Ørum Skole.

Tabellen viser, hvor mange børn og unge fordelt på årgangene 2001-2020 (0-18 år), som var tilmeldt folkeregistret i Syddjurs Kommune 19. februar 2020. Kilde: Syddjurs Kommune

Tabellen viser, hvor mange børn og unge fordelt på årgangene 2001-2020 (0-18 år), som var tilmeldt folkeregistret i Syddjurs Kommune 19. februar 2020. Kilde: Syddjurs Kommune

Sådan kan der være lignende forhold, der forrykker indtrykket en smule i de øvrige skoledistrikter. Tallene viser som sagt kun et øjebliksbillede af, hvor mange børn/unge, der den 19. februar 2020 var tilmeldt folkeregistret i den pågældende årgang i et af Syddjurs Kommunes ti skoledistrikter.

Den økonomiske tildelingsmodel til skolerne, de penge som skolerne får fra kommunen til den daglige drift, har som udgangspunkt, at pengene følger barnet.

Derfor har det selvfølgelig en økonomisk konsekvens for den enkelte skole, hvis elevtallet falder/stiger markant mellem de enkelte skoleår.

Med til billedet hører også, at der ud over de ti folkeskoler i Syddjurs er kommunens specialskole, Pindstrupskolen, der er startet med 103 børn i dette skoleår. Et tal, som man politisk i løbet af en årrække gerne vil have bragt ned på 80.

Desuden er der seks friskoler i Syddjurs:

  • Midtdjurs Friskole i Nimtofte
  • Ugelbølle Friskole
  • Feldballe Friskole
  • Syddjurs Friskole i Egens
  • Rønde Privatskole (årgangene 7.-10. årgang)
  • Ryomgård Realskole Det skærper selvfølgelig konkurrencen skolerne imellem, når børnetalllet falder. Politisk er der ro på. Der bliver ikke pillet ved strukturen før tidligst i 2022.

Publiceret 22 March 2020 10:00