Ebba Grethe Møgelvang Laursen, lokalformand for Dansk Folkeparti i Syddjurs, tæller ned til, at hun 1. maj 2020 skal afløse Per Dalgaard i Syddjurs Byråd. Arkivfoto

Ebba Grethe Møgelvang Laursen, lokalformand for Dansk Folkeparti i Syddjurs, tæller ned til, at hun 1. maj 2020 skal afløse Per Dalgaard i Syddjurs Byråd. Arkivfoto

En enkelt udskiftning hos Dansk Folkeparti

Lene Libach, Føll, har afløst Kirsten Mikkelsen, Ryomgård, i DF-bestyrelsen i Syddjurs

Af
Lars Norman Thomsen

LOKALPOLITIK På Dansk Folkepartis nyligt afholdte generalforsamling på Den Skæve Kro i Ebeltoft var der genvalg til næstformand Frank Hedegaard Jørgensen, Vrinners, og byrådsmedlem Michael Mikkelsen, Ryomgård, til bestyrelsen, mens Lene Libach, Følle, blev nyvalgt.

Hun afløser Kirsten Mikkelsen, Ryomgård, der ikke genopstillede.

Til suppleanter blev genvalgt Ken Hansen, Ryomgård og Peter Bachmann, Ebeltoft. Til revisor blev valgt Kristian Kolstrup Møller, Kolind. Revisorsuppleant Bettina Hansen, Ryomgård.

Bestyrelsen består endvidere af formand Ebba Grethe Møgelvang Laursen, Mørke og bestyrelsesmedlem Johannes Henriksen, Ebeltoft.

Dansk Folkepartis bestyrelse er trukket i arbejdstøjet.

Bestyrelsen vil som vanligt være at finde på markeder rundt om i kommunen. Dansk Folkeparti er for 20 år i træk igen med på Landbrugsmessen Gl. Estrup, Kræmmermarked i Hornslet, og Hjorddrengenes Marked i Kolind.

Tætte forbindelser

"De månedlige fællesmøder mellem byrådsgruppen og bestyrelsen har givet et godt og brugbart fælles arbejde om Dansk Folkepartis politiske linje. Disse møder vil fortsætte fremover. Ligeledes vi fortsætte med fælles seminarer for byrådsgruppen og bestyrelsen samt kvartalsmøderne med de øvrige østjyske lokalforeninger," siger formand Ebba Grethe Møgelvang Laursen.

Hun afløser 1. maj 2020 Dansk Folkepartis nestor, Per Dalgaard, 76, i Syddjurs Byråd. Per Dalgaard flytter til Aarhus.

Ebba Grethe Møgelvang Laursen træder ind på hans plads i Udvalget for Natur, Teknik og Miljø.

Publiceret 23 March 2020 18:00