Randers Kommune har undersøgt, hvad det vil koste at flytte pavillonerne til Randers, men det vil blive for dyrt.

Randers Kommune har undersøgt, hvad det vil koste at flytte pavillonerne til Randers, men det vil blive for dyrt.

Firkløverskolen lukker i Mørke til sommerferien

Bygningerne i Mørke ejes af Randers Kommune, men ligger på en lejet grund nær Mørke Skole, som ejes af Syddjurs Kommune

Af
Lars Norman Thomsen

MØRKE Med udgangen af dette skoleår lukker Firkløverskolens afdeling i Mørke.

Skolen, der drives af Randers Kommune, har haft til huse i Mørke siden 2000. Først som et amtstilbud og fra kommunesammenlægningen i 2006/2007 som et tilbud, som Randers Kommune sagde ja tak til at drive videre.

På daværende tidspunkt havde Firkløverskolen, der er et tilbud til børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og svær DAMP/ADHD, også afdelinger i Jebjerg og Låsby - plus naturligvis afdelingen i Randers. Derfor navnet Firkløverskolen.

En elev fra Syddjurs

For nuværende går der 23 børn og unge på skolen, som har en skoledag sammen med 14-15 lærere og pædagoger. Ifølge skoleleder Klaus Viggers har cirka halvdelen bopæl i Randers Kommune, mens resten kommer fra andre kommuner, Aarhus, Norddjurs og Syddjurs.

Syddjurs Kommune har en enkelt elev gående på skolen.

En god håndfuld af de 23 børn og unge forlader skolesystemet til sommerferien.

Mørke afdelingen har været dømt ude i flere omgange, men hver gang har Randers Kommune stædig holdt fast ved placeringen i Mørke.

Mange troede således, at Mørke afdelingen var på vej til at lukke ned, da Syddjurs Kommune i skoleåret 2012-2013 meddelte, at man fra det kommende skoleår ville begynde at flytte en andel af kommunens yngste børn på skolen til kommunens egen specialskole i Pindstrup.

Endvidere ville man stoppe med at visitere flere børn til Firkløverskolen, men lade de ældste børn afslutte deres skolegang, før kommunen kappede båndene helt.

Men lukningen kommer altså først til juli 2020, når skoleåret er slut.

Det hænger fint sammen med, at Randers Kommune har samlet Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen til en samlet specialskole med Klaus Viggers som chef.

Syddjurs ejer grunden

Bygningerne i Mørke, der primært består af pavilloner, ejes af Randers Kommune, men ligger på en lejet grund, som ejes af Syddjurs Kommune.

Klaus Viggers fortæller til Lokalavisen, at Randers Kommune har undersøgt, hvad det vil koste at flytte pavillonerne til Randers.

Det vil imidlertid koste spidsen af jetjager, og derfor er en flytning ikke relevant.

En sandsynlig udgang på Firkløverskolens virke i Mørke og Syddjurs Kommune bliver, at sidstnævnte køber pavillonerne for et symbolsk beløb.

Lokalavisen har tidligere spurgt skolechef Per Viggo Larsen, Syddjurs Kommune, om der var planer for grund og bygninger, men det er der ikke for nuværende, ifølge skolechefen.

Afklaring for børnene

De tilbageværende børn på Firkløverskolen, der skal fortsætte deres skolegang efter sommerferien, skal nu til at afklare, hvilket skoletilbud de skal tage imod.

"Børnene for Randers Kommune følger med til Randers, mens børnene fra de andre kommuner lidt står i et tomrum," siger Klaus Viggers.

"Det er svært for dem, fordi børnene har valgt vores skoletilbud til og hjemkommunens fra, så de skal træffe et svært valg nu. Det er ikke alle kommuner, der vil betale en taxaregning."

Publiceret 23 March 2020 19:00