Det er disse skes områder, der ifølge Michael Stegger er skyld i det store kassetræk.

Det er disse skes områder, der ifølge Michael Stegger er skyld i det store kassetræk.

Debat: Status på økonomien i Syddjurs Kommune

Af
Michael Stegger Jensen

Gruppeformand i Socialdemokratiet og medlem af økonomiudvalget

I forbindelse med genåbningen af budget 2020, vil jeg, på vegne af den socialdemokratiske gruppe, her komme med facts omkring, hvorfor det sker.

Som man kan se på grafen, er det seks områder, der er skyld i kassetrækket på 134 millioner kroner i 2019. Vi havde i budget 2019 et budget, der viste overskud på 18 millioner, derfor står der 152 millioner i bilaget.

Socialområdet / Børn, unge og familie

Socialområdet er i knæ i hele Danmark.

Med undtagelse af budgetår 2018 har budgettet på social området siden 2015 været dalende. Sammen med et stigende befolkningstal har vi på både børne- som på voksensocialområdet haft urealistiske og for optimistiske budgetforventninger. Området har dermed manglet midler. Politiske beslutninger har ikke på nuværende tidspunkt indfriet de nødvendige økonomiske rationaler. Vi har investeret i egne tilbud, der skal være billigere på sigt. Disse investeringer har endnu ikke båret frugt. Fejlberegninger og manglende reguleringer er vi opmærksomme på og vi har handlet på dem, bl.a. ved, at vi valgte velfærden og gav tillægsbevillinger til området. Den aktuelle økonomiske situation er kritisk og vi vil handle på den! Styringskæden på områderne skal strammes, og det vil den blive. Både fra direktion og fra Byråd.

Erhverv og Beskæftigelse

Grunden til dette merforbrug på 26 mio kr er, at der er sket en fejlberegning af fleksjobrefusion i perioden 2016 – 2018 som har medført en udgift for alle kommuner, der svarer til 3 mio. kr. i Syddjurs. Ligesom der er en merudgift på førtidspension på 6 millioner kroner som følge af en budgetmæssig undervurdering af udgifterne. Også på dette område satte vi iniativer igang, som er investeringer i fremtiden, altså tiltag der skulle betyde opgaverne blev løst bedre og billigere. Disse har ikke på nuværende tidspunkt givet den ønskede effekt.

Også her er der fra direktionens side fokus på styringskæden, den bliver strammet, og vi vil politisk følge op på dette.

Nedsparing

På institutionerne kan man overføre penge fra år til år. Opsparinger der kan bruges på investeringer, eller på at sikre kvalitet, hvis antallet af børn eksempelvis i en periode falder.

Her er helt ekstraordinært blevet brugt flere penge end de foregående år, hvilket gør der nu er 12-14 millioner kroner tilbage.

Det er blevet indskærpet, at der skal holdes igen med dette nu.

Finansforskydninger

Vi har betalt regninger i 2019, som først kommer ind fra Staten i 2020. Disse 10 millioner kroner indgår derfor positivt i regnskab 2020.

Anlæg

I flere år, har vi haft et højt anlægsniveau i Syddjurs Kommune.

Dette startede tilbage i 2017, hvor det forrige Byråd satte gang i Lillerupparken i Rønde, Maltfabrikken i Ebeltoft og Demenscenter i Kolind, alle har været store investeringer.

Sammen med nye investeringer, har vi derfor i budget 2020 sat anlægsniveauet ned. Dette vil vi gøre yderligere i den kommende åbning af budget 2020. Dette for at sikre, at de anlæg der er igang, nu bliver gjort færdige.

Vi vil skulle prioritere endnu en gang, hvilke anlæg der skal laves i år, og hvilke der skal skubbes ud i fremtiden.

Jeg vil gerne understrege, at de decentrale aftaleholdere (skoler, daginstitutioner osv) har overholdt deres budgetter. Det er ikke her problemerne er opstået.

Med alt dette skrevet, er det et enigt Byråd (minus Enhedslisten), der har vedtaget alle disse beslutninger. Det vil jeg gerne understege. Alle har bakket op, og har taget ansvar. Dette forventer jeg man fortsætter med.

Publiceret 25 March 2020 12:39