Det nye boligområde er planlagt centralt i Mørke imellem Industrivej, Østervej og Stationsvej. Illustration Syddjurs Kommune

Det nye boligområde er planlagt centralt i Mørke imellem Industrivej, Østervej og Stationsvej. Illustration Syddjurs Kommune

Nyt stort boligområde i Mørke tager form

Af
Simon Carlson

Mørke På onsdag aftens byrådsmøde vedtog byrådet en række ændringer til lokalplanforslag nr. 419, som skal muliggøre boliger på en tidligere erhvervsgrund ved Stationsvej i Mørke. Det justerede forslag vil blive sendt i høring blandt borgerne, inden det igen behandles i byrådet.

Lokalplanforslaget var i høring i foråret 2019, hvor der indkom en række væsentlige indsigelser. Derfor havde lokalpolitikerne besluttet, at der skulle arbejdes med at mindske gener for naboerne.

Det mener borgmester Ole Bollesen (S) nu er lykkedes, og han ser frem til, at det forhåbentlig lykkes at få lavet en tilføjelse, der både skal være til gavn for byen og kommunen som helhed.

"Jeg er meget glad for, at det nu ser ud til, at Mørke får et nyt spændende boligområde centralt i byen. Her er plads til at både børnefamilien, det unge par, og seniorerne, der vil skifte parcelhuset ud med en attraktiv lejlighed, kan slå sig ned. - Og så kun 250-500 meter fra Letbanen og Brugsen. Det er en vigtig brik i vores strategi for byfortætning der her falder på plads," siger Ole Bollesen.

Formand for udvalget for plan, udvikling og kultur Riber Hogh Antonsen (V) har ligeledes store forventninger til, at det nye boligområde kan være med til at skabe udvikling.

"For udvalget og Byrådet har det været vigtigt, at vi både skal skabe grundlag for udvikling og, samtidig tilgodese de borgere som allerede bor i byen. I forhold til det planforslag som var i høring sidste forår, har forvaltning og ejer arbejdet med mange ændringer, der tilsammen minimerer nabo-gener. I udvalget ser vi frem til at høre naboerne om den tilrettede plan," konstaterer Riber Hogh Antonsen.

Med Byrådets beslutning om at tiltræde ændringerne i lokalplanforslaget, skal naboer og berørte myndigheder høres ifølge Planloven. Når dette er sket, skal Byrådet behandle lokalplanforslaget og eventuelle høringssvar igen.

Fakta

Nyt boligområde i Mørke

I forhold til det lokalplanforslag, som var fremlagt i høring i foråret 2019, er følgende ændret:

  • større afstand mellem den planlagte bebyggelse og naboer og genboer,
  • færre etager for bebyggelsen tættest på naboer og genboer,
  • den planlagte bebyggelse langs Stationsvej, overfor eksisterende boliger, må højst være i 2 etager,
  • færre og bedre placerede vejadgange til området,
  • større afstand fra den planlagte bebyggelse til Stationsvej,
  • mindst mulig skyggepåvirkningen af naboer og genboer,
  • trafiksikkerhedsforbedringer på Stationsvej.

Kilde: Syddjurs Kommune

Publiceret 26 March 2020 11:30