Forkogte kartofler og grøntsager - det er ingredienserne i et storkøkken, når der laves mad til ældre. Nu er det slut med samarbejdet på området mellem Randers og Norddjurs.

Forkogte kartofler og grøntsager - det er ingredienserne i et storkøkken, når der laves mad til ældre. Nu er det slut med samarbejdet på området mellem Randers og Norddjurs. Foto: Tycho Gregers, Ritzau Scanpix

Stop for madsamarbejde mellem Norddjurs og Randers

Alt tyder på, at Norddjurs Kommune igen selv vil lave maden til de ældre

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Først lavede Norddjurs Kommune selv maden til de ældre. Så gik man sammen med Syddjurs og etablerede i fællesskab Djurs Mad i Auning til at løse opgaven, og mange spildte millioner af kroner senere købte man så maden hos Madservice Kronjylland, som er ejet af Randers Kommune. Og nu ender det nok med, at kommunen igen selv vil stå for madproduktionen.

Samarbejdet er i 2018 af både Klagenævnet for udbud og Ankestyrelsen erklæret lovligt og inden for rammerne af såvel udbudslov som kommunalfuldmagt. Alligevel må samarbejdet stoppe med udgangen af 2020, da Social- og Indenrigsministeriet har afgjort, at der ikke er lovhjemmel til det tværkommunale samarbejde. Ministeriets afgørelse kom i november 2019 og var en overraskelse for de to kommuner.

"Vi mener ikke, at det er efter reglerne, når Norddjurs Kommune laver en aftale med Randers Kommune om levering af mad til kommunens hjemnmeboende ældre uden først at sende opgaven i udbud."

Det mener Henrik Sørensen, stifter af og direktør i “Det Danske Madhus” der i forvejen er godkendt som privat leverandør af mad til de ældre i blandt andet Norddjurs og Syddjurs kommuner. Han klagede over hvad han mente var en klar overtrædelse af de gældende regler på området. Og fik altså ret til sidst.

Ministeriet har i sin afgørelse henvist til, at samarbejdet kan lovliggøres på forskellige måder, herunder at kommunerne etablerer et fælleskommunalt selskab – et såkaldt § 60-selskab.

Besværliggjort

De to kommuner har derfor i samarbejde undersøgt denne mulighed. Forvaltningen i Randers Kommune har vurderet, at det vil gøre samarbejdet betydeligt mere komplekst og bureaukratisk. Samtidig vil samarbejdet med andre kommunale enheder blive mere besværligt. Det har også indgået i forvaltningens vurdering, at et § 60 selskab ville medføre, at alle medarbejderne på Madservice Kronjylland skulle virksomhedsoverdrages.

"Vi tager ministeriets afgørelse til efterretning. Vi er selvfølgelig overraskede over, at afgørelsen går i den modsatte retning af to andre instanser. Det er rigtig ærgerligt. Madservice Kronjylland vil efter årsskiftet fortsætte med at levere mad til borgere i Randers Kommune," siger formand for Omsorgsudvalget i Randers Kommune, Fatma Cetinkaya, (S).

I sin afgørelse anerkender Social- og Indenrigsministeriet, at der på den ene side er hensyn, der kan tale for et kommunalt samarbejde, men er på den anden side nået frem til, at der i den aktuelle sag ikke foreligger en interesse af en sådan karakter og styrke, at samarbejdet via Madservice Kronjylland kan anses for at ligge inden for kommunalfuldmagten.

Dybt forundret

Formand for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune Lars Møller, (S) er dybt forundret over, at ministeriet med sin afgørelse går ind og underkender begge instanser, der tidligere har sagt god for samarbejdsaftalen. Han understreger, at afgørelsen er med til at slå udviklingen af moderne kommunale samarbejder voldsomt tilbage.

Der har været stor opbakning til samarbejdet og på alle måder har der været tale om en stor succes. Derfor ærgrer det også udvalgsformanden desto mere, at ministeren har sat en kæp i hjulet på en succes.

Det betyder, at voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune tirsdag 31. marts skal drøfte, hvordan maden til de ældre i Norddjurs Kommune i fremtiden skal produceres. Herefter skal sagen videre til økonomiudvalget inden sagen 21. april behandles i kommunalbestyrelsen. Samarbejdet og den nuværende levering fra Madservice Kronjylland fortsætter, indtil der er fundet en anden løsning.

"Men borgerne, der får mad leveret, kommer ikke til at mærke noget. Vi garanterer fuld tryghed overfor de mange ældre i Norddjurs, som har været rigtigt glade for leveringen af mad fra Madservice Kronjylland," siger Lars Møller.

Efter avisens oplysninger tager Norddjurs Kommune opgaven med at producere ældremaden hjem igen - sandsynligvis på Fuglsanggården. Dermed får Henrik Sørensen og "Det Danske Madhus" ikke mulighed for at byde på opgaven.

Kommunerne har fået frist fra ministeriet til at stoppe samarbejdet eller at etablere det i en anden form inden udgangen af 2020. Begge kommuner er indstillet på, at ministeriets beslutning ikke skal medføre usikkerhed hos borgerne, og kommunerne vil fortsætte samarbejdet, indtil Norddjurs Kommune har fundet en anden løsning.

Publiceret 27 March 2020 13:33