Ældre Sagen i Rosenholm skifter ud på formandsposten

Karin Rud takkede af efter fire års stort arbejde for den lokale afdeling

Den 4. marts havde Ældre Sagen i Rosenholm et velbesøgt årsmøde, hvor formand Karin Rud takkede af efter fire aktive år.

Ældre Sagen i Rosenholm måtte foruden Karin Rud tage afsked med Finn Linde Sørensen og Peter Larsen, som den afgående formand takkede for det store arbejde, de har lagt i bestyrelsesarbejdet. Som nye i bestyrelsen blev Bodil Aarup og Svend Ove Jensen valgt, og Gustav Jensen og Kamma Bolther Andersen blev valgt som suppleanter. Det skriver Ældre Sagen Rosenholm i en pressemeddelelse.

Stort arbejde

Karin Rud, som havde haft en lang karriere som en respekteret ejendomsmægler i Hornslet med egen forretning, blev for fire år siden opfordret til at stille op som formand for Ældre Sagen i Rosenholm.

Ældre Sagen i Rosenholm fik som forventet stor glæde af Karins initiativ og engagement, da hun overtog formandskabet i 2016. Den afgåede formand gik af på grund af sygdom, så der var nok at tage fat på. Karin Rud fremhævede på årsmødet, at det tilbage i 2016 med hårdt arbejde lykkedes at få programmet gjort færdig og nye idéer sat i søen ikke mindst ved hjælp af en erfaren og dygtig bestyrelse.

Karin Rud har således været utrættelig i sine bestræbelser for at tage initiativ og støtte op om gennemførelse af foredrag, rejser, udflugter og ikke mindst det store og nødvendige frivillige arbejde, som bliver gennemført af Ældre Sagen i Rosenholm med blandet andet Tryghedsopkald, Brunch for enlige, besøg hos ældre på plejehjemmet, som ønsker det og meget mere.

Karin Rud fortsætter som aktivt medlem af Ældre Sagen, som frivillig i forhold til strikkecafeen og som Ældre Sagens Bisidderhjælp.

Bestyrelsen for Ældre Sagen i Rosenholm vil gerne takke Karin Rud for hendes store arbejde og ønsker hende samtidig alt godt i fremtiden.

Ny formand og nye tiltag

Den nye bestyrelse i Ældre Sagen i Rosenholm valgte Bodil Aarup som formand efter årsmødet. Bodil Aarup har gennem mange år drevet sit eget konsulentfirma, Akantus, og hun er stadig delvist erhvervsaktiv med et projekt På Sporet i Favrskov Kommune.

Hun har desuden for år tilbage erfaring med at drive en daghøjskole og en aftenskole i Hadsten. I flere år havde hun også et godt og tæt samarbejde med AOF Rønde, så her også blev oprettet en daghøjskoleafdeling.

Som noget nyt i 2020 og 2021 vil Ældre Sagen i Rosenholm tilbyde SMART træning med undervisning i 10 uger ved en erfaren instruktør.

SMARTS-træning styrker hjernen og kan forbedre koncentration og balance.

I anledning af 100 året for genforeningen med Sønderjylland tilbyder Ælre Sagen Rosenholm en spændende heldagstur til Dannevirke. Turen foregår 1. september, men indledes allerede 12. august med et møde, hvor der bliver fortalt om turen.

Der er 1.700 medlemmer af Ældre Sagen i Rosenholm, som meget gerne hører fra medlemmerne, hvis der er forslag til initiativer, foredrag, kurser eller andet.

SC

Publiceret 28 March 2020 08:00