Antal COVID-19-tilfælde per 100.000 indbyggere (kumulativ incidens) fordelt på kommuner. Seneste 7 dage. Kilde: Statens Serum Institut

Antal COVID-19-tilfælde per 100.000 indbyggere (kumulativ incidens) fordelt på kommuner. Seneste 7 dage. Kilde: Statens Serum Institut

COVID-19: Er Syddjurs gået fri indtil videre?

Borgmester Ole Bollesen (S) siger, at Syddjurs Kommune endnu ikke har fået indberetninger om beboere på plejehjem eller plejepersonale, der er ramt af sygdommen COVID-19

Af
Lars Norman Thomsen

De daglige indberetninger fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut om udbredelsen af COVID-19 på det nationale plan har hidtil registreret lav forekomst af sygdommen i Syddjurs Kommune.

Det er ikke muligt, at opgøre det nøjagtige antal af smittede, da ikke alle bliver testet, selvom de viser symptomer.

Derimod er det muligt, at opgøre det antal af bekræftede smittede, dvs. COVID-19 er blevet påvist ved en test.

Antallet af bekræftede tilfælde offentliggøres af Statens Serum Institut. Det offentliggøres derimod ikke af Regionen, sygehuset, lægen eller kommunen, da Syddjurs Kommune ganske enkelt ikke har adgang til disse oplysninger.

Alle medarbejdere i Syddjurs Kommune er naturligvis underlagt tavshedspligt og persondatabeskyttelsesregler.

Som kommune orienteres man i Syddjurs Kommune kun om smittede borgere i kommunen, hvis det drejer sig om borgere, som Syddjurs Kommune er i kontakt med, for eksempel via hjemmeplejen.

Borgmester Ole Bollesen (S), der hver morgen holder møde med resten af Syddjurs Kommunes kriseberedskab, siger til Lokalavisen, at man ikke endnu ikke har hørt om bekræftede smittede blandt de borgere, som er visiteret til kommunen.

"Jeg kan fortælle, at vi endnu ikke har fået indberetninger om, at borgere, der bor på et af vores plejehjem eller på anden vis har tilknytning til kommunen, skulle være ramt af sygdommen. Det gælder også vores personale, hvoraf flere løbende er blevet testet og hidtil med et negativt udfald."

Kumulativ incidens

De daglige rapporteringer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut indeholder et opdateret Danmarks-kort, der viser: Antal COVID-19-tilfælde per 100.000 indbyggere (kumulativ incidens) fordelt på kommuner. Total og seneste 7 dage.

Kumulativ incidens er et statistisk fagudtryk, som udtrykker det antal tilfælde af en sygdom, aktuelt COVI-19, som opstår i løbet af en given periode.

Statens Serum Institut har senest 30. marts publiceret en oversigt over den geografiske fordeling af antallet af bekræftede smittede, hvor Syddjurs igen er markeret med 0 bekræftede smittede de sidste syv dage.

Foreløbigt (31. marts 2020) er 90 danskere døde, mens de var smittet med coronavirus.

Når det sættes op imod antallet af bekræftede smittede, er det 3,2 procent af de smittede, som siden er døde.

Publiceret 31 March 2020 16:00