Foråret så sagte kommer

I disse for vort land - og hele verden med - så alvorlige tider er der også lyspunkter - for eksempel et markant omslag i vejret

SYDDJURS Den opmærksomme læser har måske bemærket, at landmændene har travlt og at vandet næsten er forsvundet fra markerne. Dette skyldes, at vi sideløbende med Coronasituationen har oplevet et markant omslag i vejret.

Marts måned har været præget af solskin og næsten uden nedbør. Samtidig har vi haft en tør, men kold østenvind, som sammen med de spirede træer giver stor fordampning. Dette har udtørret markerne og medført, at alle vandløb i Syddjurs og andre stedet nu er knapt så vandlidende som tidligere på året.

Figuren viser vandstandsmålinger fra Skørring Å fra kommunens målestation ved Andi. Det fremgår af diagrammet, at vandstanden i åen er faldet med 80 cm i løbet af måneden, hvilket er ret ekstremt.

På kommunens hjemmeside kan man selv kigge på de løbende målinger fra kommunens vandstandsmålinger. link: https://www.syddjurs.dk/borger/natur-miljoe-og-klima/vand/vandloeb

Publiceret 01 April 2020 10:00