Lars Norman Thomsen

Lars Norman Thomsen

Kommentar: Event mig her og event mig der ...

Af
Lars Norman Thomsen

lokalredaktør:

Syddjurs Kommune har ingen kulturpolitik, men en eventpolitik.

Lad os bare fastslå det som en kendsgerning.

Sandheden er, at kunst og kultur ikke fylder en tøddel i ret mange politikeres øverste etager og heller ikke de nærmeste embedsmænds.

Det indtryk blev forstærket under sidste uges digitale byrådsmøde - det første af slagsen i kommunens historie - under en længere debat om kvadratmeterstørrelsen på kommende digitale byportaler (LED-pyloner).

Et var, at debatten til tider var komplet forvirrende. Noget andet var antallet af gange, som en politiker tog ordet event i sin mund.

Vi fik at vide, at disse LED-pyloner vil blive meget afgørende for at kunne markedsføre fremtidens mange events i form af kultur- og naturtilbud i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune vil så gerne fremhæve sin natur, men så kan det undre, at man vil opstille disse LED-pyloner, der ikke på nogen måde er skønhedsåbenbaringer , men mere ligner noget katten har slæbt med ind.

Man kan håbe, at de på nænsom vis bliver sat op, så de generer ens synsindtryk mindst muligt.

Forståeligt, at en politiker som SF's Kim Lykke Jensen for hvem natur, kunst og kultur er noget, der fylder langt ind under huden, benyttede lejligheden til at udtrykke sin lede ved LED-pyloner.

Tilbage til kulturen. Hvorfor skal alt i Syddjurs, der bare lugter af kunst og kultur, gøres til events?

I følge ordbogen betyder en eller et event følgende: Stort anlagt kulturelt arrangement, ofte bevidst iscenesat for at tiltrække stor opmærksomhed fx en koncert eller en modeopvisning.

En event har intet med kunst, kultur, identitet eller dannelse at gøre.

Det er og bliver blot et intetsigende konsulent- og embedsmandsord, som snusfornuftige lokalpolitikere skulle være for jordnære til at bruge.

En yderst hæderlig og engageret formand for Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, Riber Hog Anthonsen, mindst af alle - med sin baggrund, der nærmest er en skabelon for en rigtig Venstre-mand, der ikke er sådan at rokke: Landmand, gymnast og Grundtvig.

Man undres over, hvad der sker med politikere, når de bliver en del af SYSTEMET. Mister de fuldstændig orienteringen og tror, at de skal blive en helt anden udgave af dem selv?

Event mig her og event mig der. Branding mig her og branding mig der.

Faren for en overhængende koldbrand er nær. En appel til den snusfornuftige del af byrådet: Gå over på det andet fortov, hvis I møder en eventmaker.

og event mig der ...

Publiceret 02 April 2020 14:30