Naturperlerne står i kø i Mols Bjerge, hvor Den Danske Naturfond netop har købt 47 ha jord, som hidtil har været ejet af Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd. Foto: Lars Norman Thomsen

Naturperlerne står i kø i Mols Bjerge, hvor Den Danske Naturfond netop har købt 47 ha jord, som hidtil har været ejet af Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd. Foto: Lars Norman Thomsen

Mols Bjerge:

Den Danske Naturfond har købt 47 ha

Samarbejde mellem Danmarks Naturfond og Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd er mundet ud i, at 47 ha jord, som indtil nu har tilhørt Agri Præstegård, har skiftet ejer

Af
Lars Norman Thomsen

MOLS Den Danske Naturfond har netop købt to områder i Nationalpark Mols Bjerge og dermed beskyttes endnu mere vigtig natur for altid. I forvejen ejer Naturfonden flere arealer i Nationalpark Mols Bjerge.

Præstegården i Agri har til dato været ejer af 2 arealer i Mols Bjerge på i alt ca. 47 ha. (Hektar: Arealmål på 10.000 kvadratmeter eller 100 x 100 meter. Forkortes hkt eller mere traditionelt som ha. Svarer til ca. 2 tønder land eller 2,5 engelske acres). De to arealer svarer til arealet af cirka 65 fodboldbaner.

"Fra gammel tid har disse jordbesiddelser tjent som en mulighed for den lokale præst til at sanke brænde og til at dyrke afgrøder til eget brug. Denne skik er for længe siden hørt op, og en del af jorden har de seneste mange år været forpagtet af lokale landmænd," fortæller Else Holmer fra Menighedsrådet.

”Mols Bjerge er et af Danmarks bedste og mest unikke naturområder, hvor det myldrer med mange forskellige arter af sjældne vilde dyr og planter. Den natur skal vi bevare for altid, og derfor er vi i Den Danske Naturfond meget glade for at kunne beskytte endnu flere arealer i området,” siger Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond.

Opret kobjælde

På det sydlige areal finder man blandt andet en hidtil uopdaget bestand af den sjældne plante opret kobjælde og masser af andre vilde planter. Her er også sandede marker, der har store muligheder for at blive til vild natur ved omlægning til græsningsnatur.

Her er også to af Mols Bjerges højeste bakketoppe på 129 meter og 131 meter med fantastisk udsigt over Mols Bjerge, Ebeltoft Vig og helt ind til Århus.

Det nordlige areal ligger ved Agri By og dyrkes i dag som almindelig mark.

Ombygning af præstegård

Prisen på de 47 hektar jord er de to parter tilsyneladende enige om at hemmeligholde, men et godt bud er på den pæne side af 5-6 millioner kroner.

"Pengene fra salget kommer til at gå til den store ombygning af Agri Præstegård, som vi netop nu er i gang med," fortæller formand for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd, Flemming Sølvstad Nielsen.

”Vi står jo i en situation, hvor vi skal ansætte en ny præst på grund af de ulykkelige omstændigheder ved sognepræst Betty Højgaards sygdom. Før vi kan gøre det, skal præstegården have en kraftig overhaling. Dels er der faste regler for, hvad en præstegård skal kunne tilbyde en kommende præst med familie, og dels har præstegården ikke fået en renovering i de ca. 38 år, Betty Højgaard har beboet den, så der bliver brug for hver en krone, vi kan skrabe sammen”.

FAKTA

Den Danske Naturfond

  • Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 på baggrund af vedtægter fastlagt af fondens tre stiftere – den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond – og af loven om Den Danske Naturfond vedtaget i december 2014
  • Fonden arbejder for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet. Herudover er det et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige opbakning til arbejdet med naturgenopretning og -beskyttelse
  • Fonden er en privat, uafhængig, non-profit fond. Som følge af Lov om Den Danske Naturfond er Naturfonden underlagt en række krav, som skal sikre en åben og god forvaltning. Derudover følger det af loven, at fonden som udgangspunkt skal give offentligheden adgang til sine arealer, i lighed med hvad der gælder for offentligt ejede arealer
  • Med i Fondens bestyrelse er bl.a. Frank Ladegaard Erichsen, bedre kendt som Bonderøven, og tidligere medlem af Folketinget for SF, Jørn Jespersen

Publiceret 02 April 2020 12:30