Er FI-udvalgsformand Kirstine Bille (SF) på bølgelængde med partifællerne på Christiansborg, når det gælder minimumsnormeringer i de kommunale og private daginstitutioner?

Er FI-udvalgsformand Kirstine Bille (SF) på bølgelængde med partifællerne på Christiansborg, når det gælder minimumsnormeringer i de kommunale og private daginstitutioner?

SF foreslår hurtigere minimumsnormeringer efter genåbning af daginstitutioner

Folkesocialisterne vil have puljen til minimumsnormeringer øget fra 500 millioner til 800 millioner allerede i 2020, så der kan blive ansat flere voksne

Af
Lars Norman Thomsen

I februar 2020 aftalte Regeringen sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet at omsætte de 500 millioner kroner i 2020 til praksis, der med finansloven blev afsat til bedre normeringer i daginstitutionerne.

Pengene skal bruges til at ansætte mere pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver. De afsatte midler muliggør ansættelse af mindst 1.050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne.

Millionerne i 2020 bliver fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have.

Aftalen vedrører kun daginstitutionerne (børnehaver og vuggestuer).

For Syddjurs Kommunes vedkommende betyder det yderligere 3,3 mio. kroner, 8-9 fuldtidsstillinger, tilført Budget 2020 målrettet til flere ansatte i daginstitutionerne i år.

Hvis nogle af pengene bruges til ufaglærte, for eks. pædagogmedhjælpere, giver det lidt flere stillinger.

SF klar til mere

På Christiansborg, hvor partierne kæmper en hård kamp for at finde politisk fodfæste og lydhørhed i disse Corona-tider, har SF imidlertid netop foreslået et ekstraordinært løft af folkeskolen under genåbning og flere penge til minimumsnormeringer i daginstitutionerne allerede i år.

Partiet er nervøs for, hvordan hverdagen vil blive for både børn og ansatte, når mange børn skal være samlet igen.

SF foreslår derfor, at puljen til minimumsnormeringer øges fra 500 millioner til 800 millioner allerede i 2020, så der kan blive ansat flere voksne.

SFs forslår, at der afsættes:

  • 2020: 800 mio.
  • 2021: 800 mio.
  • 2022: 800 mio.
  • 2023: 1,2 mia.
  • 2024: 1,4 mia.
  • 2025: 1,6 mia.

Målet er, at minimumsnormeringer fuldt ud indført skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver i 2025.

Uklart endnu

Fordelingen af midlerne fra 2021 og frem er endnu ikke vedtaget i Folketinget. Det er derfor stadigvæk uklart, hvordan modellen bliver, fx gennemsnitsnormeringer for kommunen eller for den enkelte institution. Det er også uklart om der skal anvendes en anden fordelingsnøgle end at fordele midlerne forholdsmæssigt.

Hvis midlerne fordeles forholdsmæssigt, vil Syddjurs Kommune modtage omkring 3,5 mio. kr. i 2020 voksende til 11,2 mio. kr. i 2025, fremgår det af et notat fra embedsværket til Udvalget for Familie og Institutioner (FI-udvalget).

Heri lyder den foreløbige konklusion:

"Med baggrund i de nuværende tilgængelige informationer forventes det, at Syddjurs Kommune kan nå i mål med de ekstra midler, der tildeles fra staten, uden at skulle tildele yderligere økonomi. Det kræver dog, at det nuværende serviceniveau løbende udvides med de ekstra midler der tildeles daginstitutionerne. Reglerne for minimumsnormeringer (3 børn per voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver, red.) forventes først at gælde fra 2025, men hvis der sker reduktioner på dagtilbud i årene frem, så kan det ikke afvises, at der skal tildeles ekstra budget på et senere tidspunkt for at kunne overholde lovgivningen i 2025."

Udvalget, der har SFs Kirstine Bille som formand, har minimumsnormeringer på som orienteringspunkt til udvalgsmødet tirsdag 14. april.

Publiceret 12 April 2020 22:30