Debat: Enhver idiot kan skære i velfærden! - Derimod kræver det stor indsigt og lederskab at styre og udvikle en kommune.

Af
Jesper Yde Knudsen

medlem af Syddjurs Byråd for Enhedslisten

Et stort flertal af partierne i Syddjurs har har på baggrund af dårlig økonomi netop vedtaget et budgetforlig der betyder dybe nedskæringer i kernevelfærden for borgerne i Syddjurs Kommune. Det er nedskæringer der specielt rammer udsatte borgere, børn og ældre.

Budgetforliget indeholder blandt andet store nedskæringer på folkeskoler, der betyder færre lærere, daginstitutioner, der betyder færre pædagoger, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og nedskæringer på klippekort og værdighedspulje til de ældre!

Det er nedskæringer der kommer ovenpå de allerede kraftige forringelser af velfærden der blev vedtaget i budget 2020.

Vores økonomiske problemer skyldes både en årelang udhuling af kommunernes økonomi fra flertallet i Folketinget og det skyldes en meget mangelfuld styring og økonomistyring i Syddjurs Kommune.

Et illustrativt eksempel på dette dobbeltpres er tildelingen af førtidspensioner.

Den tidligere regering bestående af Socialdemokratiet, de Radikale og SF vedtog sammen med de borgerlige partier førtidspension og fleksjobreformen der betød at kommunens andel af udgifter til førtidspension tildelt efter juli 2014 steg kraftigt. Det har betydet stærkt stigende udgifter i Syddjurs selvom det samlede antal borgere på førtidspension ikke er steget.

I Syddjurs har man ikke været god nok til at lave en tidlig indsats og forebygge at borgere fik så store problemer at de skulle tildeles en førtidspension.

Man har specielt ikke været gode nok til at forudsige udviklingen og de økonomiske udgifter på området. I 2019 har man bare for førtidspensioner tildelt efter juli 2014 brugt 8,3 Mio. kr. mere end budgetteret. En af årsagerne er angiveligt at man havde forsømt at lægge de ekstra udgifter til visiterede efter juli 2014 ind i økonomistyringsmodellen.

Dette er blot et eksempel på at der er store problemer med budgetlægning, styring og økonomistyring I Syddjurs Kommune. Problemer som har gjort at der har været store overskridelser på budgetterne i 2018, 2019 og den manglende styring ser ud til at fortsætte i 2020!

Det er derfor de samme partier der fra regering og Folketing har udhulet økonomien i Syddjurs, som også er ansvarlig for mangelfuld styring og økonomistyring i Økonomiudvalget som netop har besluttet at skære dybt i kernevelfærden for børn, unge og ældre!

I Enhedslisten mener vi at når pengene fosser ud af kommunekassen på grund af manglende styring, er det jo ikke nogen langsigtet løsning at skære dybt i velfærden for børn og ældre.

Det gælder om at stoppe ulykken og genvinde kontrollen af økonomien i Syddjurs Kommune!

Derfor har vi på næste byrådsmødet taget initiativ til at stille følgende forslag sammen med Dansk Folkeparti og Alternativet:

"På grund af indlysende problemer med styring og økonomistyring i Syddjurs Kommune iværksættes en evaluering af styringen og økonomistyringen i Syddjurs Kommune der omfatter den øverste ledelse og inddrager byråd og fagudvalg.”

Publiceret 23 April 2020 13:57