Kirstine Bille og resten af SFs byrådsgruppe skærper kravene til kommunens topembedsmænd. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Kirstine Bille og resten af SFs byrådsgruppe skærper kravene til kommunens topembedsmænd. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Budget 2020: SF skærper kravene til, at kommunens ledelse kommer op på beatet

Ikke godt nok, at det kort inde i 2020 var nødvendigt at genåbne budgettet, fordi forudsætningerne, som budgettet var lavet på, ikke holdt vand

Af
Lars Norman Thomsen

"Vi skal tilbage på det gode udviklings- og investeringsspor, som i løbet af de seneste 10 år har gjort Syddjurs til en attraktiv kommune for tilflyttere og et trygt og godt sted for alle borgere," lyder det fra gruppeformand Kirstine Bille på vegne af SFs byrådsgruppe.

Den tidligere Syddjurs borgmester og hendes bagland er ikke imponeret af det arbejde, som kommunes topembedsmænd har leveret på det seneste og som gjorde det nødvendigt at genåbne Budget 2020 kort inde i året efter, at forligspartierne på kanten til november 2019 - samtlige minus Enhedslisten - over en bred kam udtrykte håb om, at de nu havde vedtaget et robust budget, der kunne holde hjem.

Det viste sig hurtigt, at det ikke var tilfældet. Regnskabet for 2019 løb løbsk i slutningen af året, så et forventet merforbrug på 100 mio. kroner blev til 134 mio. kroner. Sammenlagt var der tale om et reelt kassetræk på 152 mio. kroner i 2019 i forhold til budgettet.

Da 'uvejret' fortsatte ind i det nye år, var der kun tilbage at skride til handling og genåbne Budget 2020 i håb om at få stoppet blødningen.

Det har så medført driftsbesparelser på 45 mio. kroner og udsættelse af planlagte anlægsopgaver på 30 mio. kroner.

Tillidsbrud?

"Der skal ikke herske tvivl om, at SF beklager dybt, at det har været nødvendigt at genåbne budgettet 2020 for at få det til at passe med virkeligheden. Kort sagt at få udgifterne til at passe til de penge, vi har. Vi beklager især over for de borgere, der nu må opleve en anden service, end den de med rette kunne forvente af en kommune med Syddjurs’ skattegrundlag," siger Kirstine Bille.

Den tidligere borgmester kritiserer meget sjældent kommunens embedsværk i det offentlige rum, men ligesom hos andre byrådskolleger fornemmer man, at oplevelserne på det seneste har gjort det nødvendigt at skærpe forventningerne til kommunens ledelse.

"Vi efterlyste allerede ved afslutningen af 2019 i byrådssalen, at vi kom til bunds i årsagerne til, at kommunens økonomi løber af sporet. Der er med SFs opbakning i fagudvalg og økonomiudvalg allerede taget en række initiativer til, at både ledelsesmæssige og styringsmæssige problemer er blevet belyst. Direktionen er blevet bedt om at fremlægge en plan for økonomisk genopretning, og denne blev fremlagt for fagudvalg og økonomiudvalg i marts. Heri peges der på specifikke problemer med manglende overblik og manglende kobling mellem faglighed og økonomistyring. Slående er det, at et af forslagene til forbedring af økonomistyringen er undervisning i netop dette."

Kirstine Bille understreger på vegne af byrådsgruppen, at embedsværket (læs direktionen) skal levere snorlige på de økonomiske afrapporteringer fremover.

"SF forventer forbedringer i ledelse og styring af kommunens økonomi og har tænkt os at følge tæt op på resultaterne. Vi har tænkt os at udbede os beskrivelser af den konkrete fremdrift i genopretning af økonomien. Vi vil være tæt på budgetopfølgningerne og bede om, at de bliver hyppigere."

Rettidig omhu

Kirstine Bille var med dengang i fordums dage, for ti år siden, da Syddjurs Kommune blev ringet op af Indenrigsministeriet med besked om at slippe styrepinden, fordi ministeriets regnedrenge overtog den.

"Vi blev sat under administration på grund en økonomi, der var stukket af og en kassebeholdning i minus. Dengang blev der grebet alt for sent ind. Nu agerer vi og vil kæmpe for, at vi denne gang kan forblive herrer i eget hus."

"Vi forventer, at vi har lært af denne nedtur og får skabt væsentligt bedre forudsætninger for det budget, vi allerede efter sommerferien skal til at lave for 2021 og årene fremover."

Publiceret 28 April 2020 15:30