Jan Fischer (S), formand for udvalget for sundhed-, ældre- og socialområdet er på ingen måder tilfreds med den situation, Syddjurs Kommune står i, og pilen peger blandt andet på direktionen, mener han. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Jan Fischer (S), formand for udvalget for sundhed-, ældre- og socialområdet er på ingen måder tilfreds med den situation, Syddjurs Kommune står i, og pilen peger blandt andet på direktionen, mener han. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Udvalgsformand om kommunens økonomistyring: Det er uacceptabelt

Af
Simon Carlson

Syddjurs I sidste uge nåede forligspartierne bag det oprindelige budget for 2020 til enighed om et nyt budgetforlig, hvor der spares 45 millioner kroner på driften i Syddjurs Kommune på grund af de massive budgetoverskridelser.

Et af de områder, der er hårdest ramt er sundhed-, ældre- og socialområdet, hvor udvalgsformand Jan Fischer (S) nu skal stå i spidsen for reducere udvalgets budget med yderligere otte millioner kroner, når kommunens samlede budget for 2021 skal udarbejdes til efteråret.

Det er blandt andet en stigning i dyre enkeltsager på borgere, som har brug for en høj grad af specialservice, der har været skyld i, at trækket i udvalgets kasse er steget. Den slags sager kan man ifølge Jan Fischer ikke forudse, men man kan i kommunens direktion sørge for informere bedre, når sagerne opstår, så de ikke lige pludselig vælter hele læsset, som det nu er tilfældet.

"Jeg synes, det er træls, og det er absolut ikke sjovt som politiker at skulle finde de her besparelser. Jeg synes ikke, det er godt nok, og det er adresseret til hele direktionen. Det tror jeg også, hele byrådet står i kø for at fortælle dem, og jeg tror også, jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at det her ikke må ske igen. Vi skal være stærkere forberedt i direktionen. Det er uacceptabelt, at vi har fået serveret det her. Vi burde være blevet løbende orienteret," lyder kritikken fra Jan Fischer.

På onsdagens byrådsmøde er der da også flere kritiske røster i forhold til direktionen rolle i budgetoverskridelserne. Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet har således stillet forslag om, at der "på grund af indlysende problemer med styring og økonomistyring i Syddjurs Kommune iværksættes en evaluering af styringen og økonomistyringen i Syddjurs Kommune der omfatter den øverste ledelse og inddrager byråd og fagudvalg," hedder det i forslaget.

Det kor deltager Jan Fischer gerne i.

"Vi skal have en bedre budgetkontrol. Der skal simpelthen være en bedre kontrol af, hvordan vi bruger pengene. Jeg har bedt min direktør (Jørgen Andersen, red.) om at endevende alt inden for sundhed-, ældre- og socialområdet. Vi skal i dybden med, hvad der er gået galt og finde ud af hvilke ting, der kan gøres anderledes," siger Jan Fischer.

De første konsekvenser af besparelserne er begyndt at kunne mærkes på sundhed-, ældre- og socialområdet. Den ellers populære klippekortsordning er blevet fjernet for plejehjemsbeboere og ældre i plejeboliger. Hjemmeboende, der er visiteret til hjemmehjælp, har ifølge udvalgsformanden stadig mulighed for at benytte sig af ordningen.

Derudover er der på Syddjurs Kommunes demenstilbud i henholdsvis Ebeltoft og Kolind skåret ned på antallet af aktivitetstilbud.

Syddjurs Kommune har ellers igennem længere tid arbejdet målrettet på at blive demensvenlig kommune, og det harmonerer ikke ret godt med de aktuelle besparelser. Udvalgsformand Jan Fischer mener dog, at kommunen fortsat kan leve op til det ry selv efter besparelserne.

"Vi sparer nogle tilbud væk, og det er slet ikke for sjov. Men vi har stadig en rigtig god service. Den er jeg ikke nervøs for, men vi kommer nok til at kigge på, om vi kan angribe tingene på en anden måde. Det kan blandt andet være nogle af de frivillige, der kan gå ind og overtage på nogle områder, hvor det giver mening," vurderer Jan Fischer.

Det nye budgetforlig i Syddjurs Kommune skal officielt godkendes på onsdagens byrådsmøde. Forligskredsen består af Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Alternativet samt Michael Mikkelsen fra Dansk Folkeparti.

Publiceret 29 April 2020 07:00