Socialdemokratiets gruppeformand Michael Stegger Jensen har i denne byrådsperiode oplevet at være i mindretal i Økonomiudvalget i centrale økonomiske beslutninger for så senere at være på flertallets hold i byrådet. Foto: Syddjurs Kommune

Socialdemokratiets gruppeformand Michael Stegger Jensen har i denne byrådsperiode oplevet at være i mindretal i Økonomiudvalget i centrale økonomiske beslutninger for så senere at være på flertallets hold i byrådet. Foto: Syddjurs Kommune

Budget 2020: Et kludetæppe er sænket ned gennem byrådet

Det kan godt være, at et stort flertal minus Enhedslistens enlige medlem og to ud af tre i Dansk Folkeparti stemte for det justerede Budget 2020, men tag det ikke som et udtryk for den store politiske forbrødring om Syddjurs Kommunes økonomi

Af
Lars Norman Thomsen

KOMMUNENS ØKONOMI Det er langhåret at snakke kommuneøkonomi selv for et byråd. Sidste uges debat, der foregik digitalt, afslørede, at det er svært at holde rede på og undgå sammenblanding af centrale økonomiske begreber som drift, anlæg og likviditet (herunder den såkaldte 'kassekreditregel': betyder at, kommunens gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder skal være positiv, dvs. at kommunens kassebeholdning, bankindestående og lignende likvide midler skal overstige kommunens kortfristede lån i form af kassekreditter m.m.).

Den skinbarlige sandhed

Udgangspunktet for sidste uges debat i byrådet var ellers tilpas soleklar:

1. Da et samlet byråd (minus Enhedslistens Jesper Yde Knudsen) ved indgangen til november 2019 glade og veltilfredse skålede på, at de nu havde vedtaget et robust Budget 2020, så var der alligevel ugler i den økonomiske mose.

2. Det viste sig, at budgettet for 4. kvartal 2019 skred langt ud over den økonomiske kant og medførte et yderligere indhug i kommunekassen på cirka 34 mio. kroner. Det estimerede kassetræk var ellers forventet til at lande på cirka 100 mio. kroner. Nu blev det i stedet på 134 mio. kroner. I 2018 var det på 84 mio. kroner.

3. Så sammenlagt et kassedræn på to år på 218 mio. kroner.

4. Endnu værre var det, at 'blødningen' i 4. kvartal 2019 fortsatte ind i 1. kvartal 2020.

5. Derfor var politikerne tvunget til at agere, hvis ikke bunden skulle slåes helt ud af kassen.

6. Forud for onsdagens debat i byrådet var der indgået et forlig om at justere budgettet med cirka 48 mio. kroner på driftssiden og at udsætte planlagte anlægsopgaver på 30 mio. kroner til senere.

7. Forliget betyder, at Syddjurs Kommune forventes at afslutte 2020 med en kassebeholdning på 50 mio. kroner. En kritisk meget lav kassebeholdning i betragtning af, at der i pejlemærkerne for Syddjurs Kommunes 'Økonomiske politik' er et mål om en kassebeholdning på cirka 200 mio. kroner.

8. En lav kassebeholdning gør kommunen sårbar overfor uforudsete økonomiske begivenheder, som den nuværende Coronakrise. Den kan forværre Syddjurs økonomien yderligere.

9. Justeringen af Budget 20 stemte 24 for, 3 imod (Jesper Yde Knudsen samt Laila Sortland og Per Dalgaard, begge Dansk Folkeparti.)

Hård retorik

Afstemningsresultatet er ikke et udtryk for, at der er politisk enighed i byrådet om synet på den økonomiske politik og genopretning af Syddjurs økonomien.

Tværtimod var debatten præget af en barsk retorik, hvor Venstres gruppeformand Claus Wistoft (V) gik hårdt til borgmester Ole Bollesens regerende socialdemokrater med klar støtte fra sin gruppe plus Tommy Bøgehøj (C) og Jan Kjær Madsen (B).

Wistoft savnede ikke mindst, at den socialdemokratiske gruppeformand Michael Stegger Jensen udviste mere ydmyghed og evne til at reflektere over den økonomiske situation i stedet for blot at fremhæve, hvad Socialdemokratiet havde undgået af besparelser.

Michael Stegger Jensen glædede sig over, at rengøring i kommunens plejeboliger bibeholdes hver anden uge, at psykolog- og uddannelseshjælp til unge fortsætter, og at skolestrukturen er status quo.

Claus Wistoft noterede, at Syddjurs igen er på vej til noget grimt, hvis der ikke bliver handlet og gentog, at det økonomiske uføre startede i november 2018, hvor et flertal anført af borgmesterens parti gav en tillægsbevilling på 18 mio. kroner i stedet for at finde besparelser til at rette op på den økonomiske ubalance.

"Der er forsvundet over 200 mio. kroner af kassebeholdningen, siden Socialdemokratiet overtog ansvaret i 2018. Sidst Socialdemokratiet havde ansvaret (2006-2009, red.) kom vi under administration," lbemærkede Wistoft, der måtte opleve, at blive kaldt en gadedreng under debatten af Socialdemokratiets 'bad guy', Christian Haubuf.

Tre retninger

Tilbage står, at debatten tydeliggjorde, at der er tre forskellige syn på Syddjurs økonomien i byrådet:

1. En borgerlig hardcore blok bestående af Venstre, Konservative og Radikale Venstre, der har flertallet i Økonomiudvalget, som synes, at det socialdemokratiske regime lader stå til og ikke har det overblik, som skal til for at sidde ved bordenden.

2. Socialdemokratiet, SF og Alternativet, der primært har fokus på at sikre den kommunale velfærd og hidtil har forsøgt at balancere velfærd kontra den nødvendige økonomisk politik mest lempeligt. Her kan man også placere Dansk Folkepartis Michael Mikkelsen.

SFs Kirstine Bille sidder i Økonomiudvalget og udgør mindretallet her sammen med Socialdemokraterne Ole Bollesen og Michael Stegger Jensen.

3. Enhedslisten, der forklarer den økonomiske misere med: a: At skiftende regeringer ikke har leveret penge nok til at sikre velfærdsniveauet i kommunerne. b: dårlig økonomistyring i Syddjurs Kommune. Her kan man også en del af vejen placere Dansk Folkepartis flertal: Laila Sortland og Per Dalgaard.

Generelt er Dansk Folkeparti svære at placere, fordi gruppeformand Michael Mikkelsen ofte lader sig styre mere af taktiske hensyn end politisk substans:

- Hvordan placerer jeg Dansk Folkeparti bedst muligt i forhold til indflydelse?

Publiceret 07 May 2020 10:00