Medstifter og tidligere bestyrelsesformand Bodil Bach (th.) ved præsentationen af den nu tidligere leder af Ugelbølle Friskole Michael Kjær (tv.) for ti år siden. Bodil Bach opfordrer den siddende bestyrelse til at gå af, så en ny bestyrelse kan få samling på skolens virke igen. Arkivfoto: Martin Schultz

Medstifter og tidligere bestyrelsesformand Bodil Bach (th.) ved præsentationen af den nu tidligere leder af Ugelbølle Friskole Michael Kjær (tv.) for ti år siden. Bodil Bach opfordrer den siddende bestyrelse til at gå af, så en ny bestyrelse kan få samling på skolens virke igen. Arkivfoto: Martin Schultz

Tidligere formand: Friskolebestyrelsen har mistet jordforbindelsen

Bodil Bach, medstifter af Ugelbølle Friskole, friskolens første formand, og mangeårigt bestyrelsesmedlem appellerer til, at den nuværende bestyrelse samlet går fra borde af hensyn til skolens fremtid efter den overraskende fyring af skolelederen

Af
Lars Norman Thomsen

Fyringen af Michael Kjær som skoleleder på Ugelbølle Friskole får store konsekvenser for skolens fremtid, vurderer Bodil Bach, medstifter af Ugelbølle Friskole, første formand, og mangeårigt bestyrelsesmedlem.

Juristen Bodil Bach var en stærk forkæmper i frontlinjen, da kampen om at bevare Ugelbølle Skole som folkeskole blev kæmpet tilbage i 2008-2009. Politisk stod der respekt om hendes vedholdenhed og stærke optræden i de mange debatter.

Da kampen viste at være forgæves, fordi et politisk flertal i Syddjurs Byråd i maj 2009 besluttede at lukke tre folkeskoler, Bauneskolen i Nimtofte, Feldballe Skole og Ugelbølle Skole, kastede hun og andre ikke handsken, men fik i stedet i brechen for at få Ugebølle Friskole på dagsordenen.

Ugelbølle Friskole blev stiftet i foråret 2010. Imod alle odds, lykkedes det, midt i finanskrisen, at købe en grund centralt i Ugelbølle og på den at opføre en helt ny skolebygning. Forældre- og personalegruppen lagde en kæmpe arbejdsindsats i projektet. Der var en ånd og en fælles fight over foretagendet.

"Ser man tilbage over de seneste 10 år kan man se vidnesbyrd om en veldreven skole med stødt stigende elevtal, en velfungerende personalegruppe, tilfredse forældre, og som noget helt enestående for friskoler, en sund og god økonomi – alt i alt må man vel i al beskedenhed kunne betegne projektet, under Michael Kjærs ledelse, som en stor succes," siger Bodil Bach.

Kort og godt rystet

Derfor smerter det den tidligere formand, at hun nu fra sidelinjen kan konstatere, at Ugelbølle Friskole efter hendes opfattelse er på vej ud af en helt forkert tangent, der kommer til at koste på mange parametre.

Mandag 24. februar 2020 besluttede den siddende bestyrelse at bede, nu tidligere skoleleder Michael Kjær, om at gå hjem og efterfølgende opsagde bestyrelsen Michael Kjær 5. marts 2020. En handling, der kom som lyn fra en klar himmel og kun et fåtal havde set komme, erfarer Lokalavisen.

"Det er af bestyrelsen slået fast, at der ikke ligger ulovlige handlinger til grund for opsigelsen, men mere håndgribelige årsager har ikke kunnet oplyses eller dokumenteres," fortæller Bodil Bach.

Hun henviser til, hvad der blev oplyst på et møde i forældrekredsen 11. marts, som bestyrelsen havde indkaldt til. Mødet var egentlig planlagt til 17. marts, men blev rykket frem af samme bestyrelse.

"Ikke overraskende, har bestyrelsens opsigelse af Michael Kjær ikke blot skabt behov for besvarelse af mange spørgsmål til årsag og særligt proces i en undrende forældrekreds, men værst af alt har det givet anledning til stor splittelse i forældrekredsen og uro i medarbejdergruppen på skolen. De spørgsmål som forældrene har rejst, har bestyrelsen, i al væsentlighed, afvist at besvare eller besvaret undvigende eller sågar vildledende," konstaterer den tidligere formand, der følger sagen tæt og er regulært led og ked af det skete.

"Der tegner sig et billede af en bestyrelse, der tilsyneladende helt har mistet jordforbindelsen og handler ganske uden hensyntagen til, hvad der er bedst for skolen, men lader til at kæmpe for at bibeholde egen værdighed. Mens kampen pågår, splittes forældregruppen mere og mere, hvilket selvsagt er ødelæggende for en lille lokalt forankret friskole, der kun eksisterer på forældregruppens nåde," siger hun.

Gå af

Hun appellerer til bestyrelsen om at erkende situationens alvor, og det kan den allerbedst gøre ved at gå i samlet flok på et ekstraordinært forældrekredsmøde 18. maj, mener Bodil Bach.

Mødet er kommet i stand, fordi en kreds af forældre, 20, har stillet en mistillidsdagsorden til bestyrelsen.

"Det ville klæde den siddende bestyrelse, der ved sin uprofessionelle håndtering af den konkrete sag, er den direkte årsag til problemernes opståen, og det ville være til Ugelbølle Friskoles bedste, om den siddende bestyrelse i stedet nedlagde sit mandat, således at forældrekredsen kunne finde fælles fodslag og sammen valgte en helt ny bestyrelse der fremadrettet kunne samle skolen igen og vende den katastrofale udvikling," siger Bodil Bach, der ude i fremtiden øjner en decimeret Ugelbølle Friskole. Decimeret for elever og medarbejdere.

"Hvis forældre tager deres børn ud og nye ikke kommer til plus, at dele af personalet siger op, så vil det tage mange år at genskabe skolens gode ry og rygte.

Lokalavisen afdækker det skete på Ugebølle Friskole i en række følgende artikler.

Publiceret 07 May 2020 21:30