Venstres Claus Wistoft ser ikke store anlægsbudgetter som en synder. Kun hvis kommunens ledelse (læs den politiske) ikke magter at styre store anlægsprojekter som planlagt. Foto: Syddjurs Kommune

Venstres Claus Wistoft ser ikke store anlægsbudgetter som en synder. Kun hvis kommunens ledelse (læs den politiske) ikke magter at styre store anlægsprojekter som planlagt. Foto: Syddjurs Kommune

Budget 2020 – anlæg:

Venstre er fra Mars – Socialdemokratiet er fra Venus

Er alt for høje og urealistiske anlægsbudgetter en stor del af forklaringen på Syddjurs Kommunes økonomiske nedtur?

Af
Lars Norman Thomsen

KOMMUNENS ØKONOMI De to store i byrådet, Socialdemokratiet og Venstre, er vildt uenige om årsagerne til, at Syddjurs Kommune har måttet dræne kassen for over 200 mio. kroner på blot to år.

Socialdemokratiet hævder, at der i Claus Wistofts borgmestertid (2014-2017) blev drysset penge, 250 mio. kroner, ud til kommunale anlæg (Lillerupparken i Rønde, Frejasvænge i Kolind og Maltfabrikken i Ebeltoft med flere) i et urealistisk tempo som forklarer en stor del af drænet i kommunens kassebeholdning.

"Claus Wistoft bidrager gerne med en fortælling om, at der var styr på alt i hans regeringsperiode, men sandheden er, at en væsentlig del af forklaringen på, at vores kassebeholdning er trængt, kan forklares ved betalingen af de meget store omkostninger til anlæg. Det har vi fået dokumentation for i dag," lød det fra Socialdemokratiets Ole Hansen på sidste uges byrådsmøde.

"Anlæg er ikke en synder, men de er en synder, når de ikke afvikles i det år, hvor de er budgetlagt," replicerede Claus Wistoft (V), der altid har været kendt som anlægs-fetichist. Investeringer i anlæg er kongevejen til flere borgere og yderligere skattekroner til kommunen, ifølge Wistoft.

Generelt har der været stor politisk enighed om de store anlægsinvesteringer, der blev aftalt i Claus Wistofts borgmestertid.

Positiv og negativ drift

I diskussionen om de store anlægsinvesteringers forklaring på drænet i kommunens kasse i både 2018 og 2019 hører det med, at i Claus Wistofts regeringstid var der generelt overskud på driftsbudgetterne, mens det ikke har været tilfældet i Ole Bollesens regeringstid hidtil.

Det gør det, alt andet lige, lettere at manøvrere i den økonomiske politik af indlysende grunde, især når regningerne på anlægsprojekterne begynder alt vælte ind. Men det er vigtigt at understrege, at det materiale, som kommunens direktion har lagt frem til byrådet, ikke friholder de (for) store anlægsbudgetter som en forklaring på drænet i kommunekassen.

Direktionen giver således reelt både Socialdemokratiet og Venstre ret i sine anbefalinger til byrådet. Det havde været muligt at manøvrere omkostningerne til de store anlæg på plads i 2019 (især), hvis driften havde været i balance. Anbefalingen fra direktionen er dog fortsat, at en kommune af Syddjurs størrelse realistisk bør have et årligt anlægsbudget på 80-100 mio. kroner.

Handler om styring

"Økonomien i en kommune er både stor og kompleks. Der er hele tiden liv i den, rigtig mange mennesker påvirker den hver eneste dag, og den er svær at overskue," siger Claus Wistoft (et par dage efter byrådsmødet) og tilføjer:

"At vi i årene 2016-18 besluttede usædvanligt store anlæg er jo en succes. Det skaber vækst og sætter Syddjurs Kommune på landkortet, og vi havde råd til det, såfremt projekterne blev afviklet som planlagt, hvilket så har knebet."

At det ikke er sket, falder tilbage på ledelsen af kommunen, borgmester og embedsværk, ifølge Wistoft.

"Her burde den daglige ledelse have ofret mere fokus på afviklingen som planlagt, og det samme kan siges om de driftsområder, der tydeligt har været under pres de sidste par år. Meget konkret kan en ledelse altid bede om hyppigere rapportering og opfølgning på områder under pres og bør selvfølgelig gøre det."

Det er ikke et spørgsmål om mangel på troværdige økonomisystemer, anfører Venstres gruppeformand.

"Der findes nok manualer for rapportering, men ikke for at spotte, hvor de næste problemer opstår i en stor og kompleks økonomi. Her er erfaring og sund skepsis nok det vigtigste værktøj.".

Publiceret 07 May 2020 19:00