Carsten Skivild, formand for Rønde Distriktsråd, roser det brede samarbejde i Arbejdsgruppen for Nytænkning af Rønde Bypark. En årsag til, at mange ønsker og ideer er kommet med i det endelige forslag. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Carsten Skivild, formand for Rønde Distriktsråd, roser det brede samarbejde i Arbejdsgruppen for Nytænkning af Rønde Bypark. En årsag til, at mange ønsker og ideer er kommet med i det endelige forslag. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Tankerne om ny Rønde Bypark bliver nu konkrete

Det bliver Hede Danmark som skal stå for arbejdet med at etablere den Nye Rønde Bypark

Af
Af Lars Norman Thomsen

RØNDE Efter et langt treårigt tilløb starter arbejdet med at gøre skrivebordsplanerne om den Nye Rønde Bypark til virkelighed.

Det bekræfter talsmændene hos Arbejdsgruppen for Nytænkning af Rønde Bypark, Erling Mikkelsen og Carsten Skivild.

Erling Mikkelsen, der sammen med Carsten Skivild, fostrede ideen om den Nye Rønde Bypark, har også været inde over del-projektet UngeSpot i Byparken. Det har DEMO-rådets unge påskønnet så meget, at Erling Mikkelsen er indstillet til en Syddjurs Award 2020 som overrækkes i maj og juni. Foto/grafik: Anne Steen, Impact

Erling Mikkelsen, der sammen med Carsten Skivild, fostrede ideen om den Nye Rønde Bypark, har også været inde over del-projektet UngeSpot i Byparken. Det har DEMO-rådets unge påskønnet så meget, at Erling Mikkelsen er indstillet til en Syddjurs Award 2020 som overrækkes i maj og juni. Foto/grafik: Anne Steen, Impact

Arbejdsgruppen blev dannet på et borgermøde for 3 år siden med en plan, der var udarbejdet af Wad Arkitekterne, som afsæt.

Arbejdsgruppen har involveret en bred kreds af foreninger og borgere i Rønde: Stafet for Livet, skolerne, unge som gamle, naboer, Rønde Handel, Åben Vand og Rønde Distriktsråd.

"Gruppen er med tiden blevet udvidet med andre interesserede, så den i dag tæller 26 personer," fortæller Erling Mikkelsen.

Containerne, der i øjeblikket står mellem Netto og Egegård og ligner en regulær øjebæ, flyttes til en anden placering, som ikke skæmmer i bybilledet, og de fire parkeringspladser rykkes 10 meter

Containerne, der i øjeblikket står mellem Netto og Egegård og ligner en regulær øjebæ, flyttes til en anden placering, som ikke skæmmer i bybilledet, og de fire parkeringspladser rykkes 10 meter

Projektet blev præsenteret for Syddjurs Kommune, der sagde god for det og den fremtidige arbejdsproces. Herefter arbejdede gruppen videre med ideoplægget i samarbejde med Wad Arkitekterne til det endelige projekt, der har været i en udbudsrunde.

Hede Danmark vandt licitationen, og det er aftalt Syddjurs Kommune og Arbejdsgruppen imellem, at Hede Danmark starter projektet ved indgangen til Byparken, der hvor Netto og de store skraldespande ved Kaløtorvet er fikspunkterne, fordi Syddjurs Spildevand skal til at grave den vestlige sø i Byparken ud til regnvandsbassin.

Flot indgang

Indgangen vil binde Kaløtorvet sammen med Byparken med en flot åbning ned mod selve Byparken, forsikrer Carsten Skivild.

Selve indgangen til Byparken åbner sig mod Kaløtorvet, for at alle kan få en fornemmelse af, at her er et spændende område, der vækker interesse og bør udforskes

Selve indgangen til Byparken åbner sig mod Kaløtorvet, for at alle kan få en fornemmelse af, at her er et spændende område, der vækker interesse og bør udforskes

"Der bliver et åbent areal belagt med rød tegl, hvor der vil være bede, siddepladser og et flot træ med en bænk rundt om. Der vil blive opsat informationsskilt, som orienterer om, hvad man kan opleve i den Nye Rønde Bypark, og hvad der er påtænkt af projekter, der vil blive søgt fondspenge til," siger Carsten Skivild, der er formand for Rønde Distriktsråd.

Selve indgangen til Byparken åbner sig mod Kaløtorvet, for at alle kan få en fornemmelse af, at her er et spændende område, der vækker interesse og bør udforskes. Det er samtidig den grønne korridor, der via Rønde Bypark fører til byens skove, Hestehave og Ringelmose, ned mod Kalø Slotsruin.

Parkeringspladser flyttes

Containerne, der i øjeblikket står mellem Netto og Egegård og ligner en regulær øjebæ, flyttes til en anden placering, som ikke skæmmer i bybilledet, og de fire parkeringspladser rykkes 10 meter.

"Alle parkeringspladser bibeholdes. Samtidig bliver indgangen så bred, at alle nu kan finde Rønde Bypark og opleve det fantastiske miljø, der vil blive etableret med biodiversitetsskov, legeplads, madpakkehus og et ungemiljø. Desuden vil der blive sat mange nye planter mellem de to søer, så der også her vil være noget dejligt at se og lugte til," forklarer Erling Mikkelsen.

De unge i byen har sammen med andre interesserede arbejdet sammen med et arkitektfirma for at få udformet og placeret et UngeSpot i Byparken. Det vil også være et af de initiativer, der bliver realiseret i år. "Vi glæder os i den grad til, at vi i fællesskab kan præsentere det færdige projekt for byens borgere. Der har været rigtig mange med ind over i processen, og det har givet mening med den fine borgerinddragelse, hvor vi samtidig har følt, at der har været opbakning fra såvel Syddjurs Kommunes administration som fra Syddjurs Kommunes politikere," lyder det rosende fra Carsten Skivild.

Publiceret 15 May 2020 06:00