Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen anbefaler politikerne at udnytte den låneramme på 42 mio. kroner, som Social- og indenrigsminister Astrid Krag har tildelt Syddjurs Kommune, og det øjeblikkeligt - ikke mindst for at dæmme op for de økonomiske konsekvenser af cornoa-krisen. Arkivfoto

Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen anbefaler politikerne at udnytte den låneramme på 42 mio. kroner, som Social- og indenrigsminister Astrid Krag har tildelt Syddjurs Kommune, og det øjeblikkeligt - ikke mindst for at dæmme op for de økonomiske konsekvenser af cornoa-krisen. Arkivfoto

Lån: Grønt lys fra ministeren til Syddjurs Kommune

En række vanskeligt stillede kommuner har fået adgang til lån, der skal styrke kommunens likviditet. Syddjurs er med på listen og kan låne 42 mio. kroner

Af
Lars Norman Thomsen

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har givet Syddjurs og 16 andre kommuner grønt lys til at kunne optage lån for i alt 500 mio. kroner.

Syddjurs har fået tildelt en låneramme på 42 mio. kroner.

Debat: Socialdemokratiet har sendt Syddjurs på kurs mod afgrunden

Syddjurs Kommune har haft et kassetræk på et godt stykke over 200 mio. kroner i 2018 og 2019. Alene i 2019 var kassedrænet på 152 mio. kroner.

Budget 2020: Politikerne skal til forhandlingsbordet igen

Senest har et stort flertal i byrådet besluttet at justere Budget 2020 med 48 mio. kroner på driften og 30 mio. kroner på anlæg (Planlagte projekter, der udsættes til senere år) for ikke at slå bunden ud af kassen.

Hvis de økonomiske forudsætninger holder hjem til nytår, vil Syddjurs så ved årets udgang have en kassebeholdning på blot 50 mio. kroner.

Budget 2020: Et kludetæppe er sænket ned gennem byrådet

Syddjurs Kommunes likviditet var pr. 30. april 2020 92,9 mio. kr. Til sammenligning var den et år tidligere lige over 200 mio. kroner. De to tal udtrykker den gennemsnitlig likviditet per måned i kr. (gennemsnit over 365 dage). Det er den måde, som man i kommunalt regi opgør den såkaldte kassekreditregel.

Debat: Socialdemokratiet tager ansvar

Kassekreditreglen betyder at, kommunens gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder skal være positiv, dvs. at kommunens kassebeholdning, bankindestående og lignende likvide midler skal overstige kommunens kortfristede lån i form af kassekreditter m.m.

For Syddjurs Kommune er blødningen i kassebeholdningen mindre end tidligere.

"Der ses dog en tendens til at faldet de seneste måneder er mindre end tidligere. Det vurderes, at særligt opbremsningen i anlægsudgifter er baggrunden for dette. Der er i årets første fire måneder kun været et nettoforbrug på 5,4 mio. kr. til anlæg," lyder det således i dagsordensteksten til onsdagens Økonomiudvalgsmøde.

Debat: Wistoft & co. efterlod en tung arv til det nuværende byråd

Dispensation

Lånemuligheden er et resultat af aftalen mellem regeringen og KL fra 26. marts 2020 om tiltag, som skal afbøde konsekvenserne af COVID-19.

Wistoft: "Vi skal langt dybere ned i vores driftsbudgetter"

Landets kommuner må som hovedregel ikke optage lån.

Når en kommune får del i en lånepulje, er der tale om en dispensation fra den generelle regel. De 17 kommuner er valgt ud fra kriterier som likviditet og indbyggertal.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag udtaler i en pressemeddelse:

”Kommunernes økonomi er naturligvis præget af situationen i lyset af COVID-19. Krisen har medført merudgifter, der har ført til et uforudset træk på likviditeten. Derfor er jeg også glad for, at den aftalte lånepulje på 500 mio. kr. nu kommer ud at gøre gavn og kan bidrage til at holde hånden under likviditeten i en vanskelig tid.”

Budget 2020 – anlæg: Venstre er fra Mars – Socialdemokratiet er fra Venus

Direktionen anbefaler

Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen anbefaler på vegne af direktionen politikerne, at lånemuligheden på de 42 mio. kroner udnyttes prompte for at styke kommunens kasse øjeblikkeligt.

"Kommunens likviditet er udfordret, og sårbarheden øges med den aktuelle situation vedrørende Covid-19. Covid-19 påfører kommunen betydelige merudgifter, og det er aktuelt forbundet med usikkerhed, i hvor stort omfang disse merudgifter kompenseres af staten," lyder argumentet.

FAKTA

Disse kommuner har fået adgang til lån (mio. kroner):

 • Ikast-Brande 71
 • Hjørring 42
 • Holstebro 42
 • Roskilde 42
 • Syddjurs 42
 • Vordingborg 42
 • Svendborg 38
 • Kolding 34
 • Helsingør 21
 • Ærø 20
 • Lejre 19
 • Gribskov 17
 • Rebild 16

Publiceret 20 May 2020 15:00