En plakat, der vil gå over i historien - også på skolerne

En plakat, der vil gå over i historien - også på skolerne

Sygefravær:

To skoler er blevet en erfaring rigere af Corona-krisen

Både Marienhoffskolen og Hornslet Skole har oplevet et fald i sygefraværsstatistikken hos både lærere og børn, siden de mindste på skolerne vendte tilbage efter påske

Af
Af Lars Norman Thomsen

HORNSLET/RYOMGÅRD Mandag var der comeback til de ældste elever fra 6. til 9. årgang på skolerne i Syddjurs efter, at de nu har siddet hjemme siden midten af marts i deres laboratorier og blevet undervist virtuelt

Det gjaldt således også på Hornslet Skole og Marienhoff-skolen i Ryomgård, hvor ledelse og medarbejdere stod klar til at hilse på.

For ikke mindst de ældste elever på 9. årgang var det kærkomment at være tilbage. Dermed får de lejlighed til de sidste seks uger inden skolesommerferien at sige farvel til ti års skoleliv på en ordentlig måde, før de drager videre ud i livet.

Ned med sygefraværet

De ældste elever kommer tilbage til en skolehverdag, der er forandret af Corona-krisen.

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal fortsat følges, så der skal holdes afstand, vaskes hænder mange gange og sprittes af.

Spændende bliver det om de ældste kan gøre det så godt, så den trend for sygefravær som sandsynligvis er et resultat af Corona-krisen, kan holde.

På begge skoler har man nemlig oplevet en markant nedadgående tendens i sygefraværet hos både lærere og elever, siden de yngste kom tilbage efter påske, og både Birger Graversen, konstitueret skoleleder på Marienhoffskolen, og Bitter Rasmussen, skoleleder på Hornslet Skole mener, at en plausibel forklaring ligger lige for.

Den lyder på, at de ekstra krav fra myndighederne til hygiejne og rengøring tillige med kravene til afstand ikke blot har mindsket smitterisikoen for at blive ramt af COVID-19, men også andre sygdomme.

Desuden at mange voksne har været omkring børnene.

Syv håndvaske

"Vi har været udfordret på håndvaske. I vores hovedbygning har vi 14 klasser og kun syv håndvaske, men det er jo gået imponerende fint alligevel. Sundhedsfagligt mener jeg, at der er belæg for at sige, at krisen har lært os noget på dette område, som vi bør kunne udnytte også fremover," siger Bitter Rasmussen.

"Mine to ansatte i vores madbod har ikke noget at lave, fordi eleverne selv har madpakker med i skole. I stedet går de to rundt og spritter alle overflader som håndtag og vandhaner af flere gange om dagen, og hertil kommer så vores ekstra rengøring," siger Birger Graversen, der også er udfordret på antal håndvaske.

Marienhoffskolen har lejet en toiletvogn til skolegården for at kunne klare presset på håndvaskene.

"Marienhoffskolen er lige blevet renoveret flot, men når så budgettet skal gå op til slut, er det sådan noget som håndvaske, der bliver sparet væk, desværre."

Når man politisk i byrådet skal diskutere erfaringerne fra Corona-krisen, vil det være aktuelt at kigge på de sundhedsmæssige aspekter.

Sygefravær koster som bekendt på den økonomiske bundlinje.

Ideen er hermed givet videre.

Nye tider

På begge skoler har skolelederne kun ros til den måde, som de mindste børn og deres lærere og pædagoger vendte tilbage efter påske. Ros har de også til den fjernundervisning, som de ældste elever har måttet 'nøjes' med frem til i mandags.

"Skoler har altid faglige ambitioner på børnenes vegne," understreger Bitter Rasmussen.

"Men det er selvfølgelig nødundervisning, som vi har kunnet levere. Alligevel er det gået overraskende godt, selvom fjernundervisning har været et helt nyt land at bevæge sig ud i for mange."

"Men jeg vil også gerne fremhæve, at Corona-krisen har lært børnene en hel masse andet, når vi snakker for eksempel dannelse og måder at være sammen på og tage hensyn til hinanden. Vi skal have samlet alt det gode op, som vi har oplevet sammen og bruge erfaringerne, når skoledagen bliver mere normal."

Birger Graversen er enig:

"Jeg synes, de mindste børn har fået forbavsende meget undervisning. Vi har fået meget for pengene, må jeg have lov til at sige. Børnene har fået mere plads og flere voksne omkring sig, og det skal man altså ikke kimse af."

Han har med tilfredshed set, hvordan fjernundervisningen har kørt meget stramt og disciplineret i de ældste klasser, men også har en naturlig grænse.

"Fjernundervisningen er gået over al forventning, men på et tidspunkt bliver det for indelukket for både unge og lærere at sidde derhjemme. Derfor er det godt for trivslen, at de ældste også kommer i skole igen."

Begge skoleledere går en travl tid i møde.

Det nye skoleår skal planlægges i detaljer. Der vanker hårde deadlines, for planen skal være i vinkel allerede, inden sommerferien kalder.

Publiceret 21 May 2020 09:00