Anne Fuglsang Schou (th.) har været konstitueret skoleleder på Mørke Skole, siden ikonet Annie Wernblad stoppede ved udgangen af november 2019. Hvem der tager endeligt over på Mørke Skole afgøres i juni måned - der er ansøgningsfrist 4. juni 2020. Foto: Lars Norman Thomsen

Anne Fuglsang Schou (th.) har været konstitueret skoleleder på Mørke Skole, siden ikonet Annie Wernblad stoppede ved udgangen af november 2019. Hvem der tager endeligt over på Mørke Skole afgøres i juni måned - der er ansøgningsfrist 4. juni 2020. Foto: Lars Norman Thomsen

Skoleledere: Thorsager og Mørke tæt på deadline

Forventningerne lyder på, at nye skoleledere til henholdsvis Thorsager Skole og Børnehus og Mørke Skole og Børnehus kan være klar til start ved det nye skoleårs begyndelse i august

Af
Lars Norman Thomsen

THORSAGER-MØRKE "Thorsager Skole og Børnehus søger en engageret og erfaren leder, der har evnerne og viljen til at fortsætte og styrke udviklingen af en veldrevet og veletableret skole og et børnehus."

Deadline for ansøgere er 2. juni 2020.

"Mørke Skole og Børnehus søger en engageret og erfaren leder, der har evnerne og viljen til at fortsætte og styrke udviklingen af en veldrevet og veletableret skole og børnehus."

Deadline for ansøgere er 4. juni 2020.

Enslydende indledninger i de to jobannoncer, der skal få potentielle skoleledere til at kigge enten til Thorsager eller Mørke eller begge steder.

Begge steder forventes det, at en ny mand eller kvinde kan være klar i ledersædet 1. august 2020.

Sæson for lederskifter

Der er sæson for lederskifter i Syddjurs, som corona-situationen har gjort det sværere at få kørt i stilling.

På Marienhoffskolen lykkedes det i april uden sværdslag at få ansat en ny leder, Ann Taul Andersen, 53, med bopæl i Randers som ny skoleleder på Marienhoffskolen efter Birgitte Agersnap.

Hun blev valgt blandt 14 ansøgere.

På Mørke Skole takkede ikonet Annie Wernblad af med udgangen af november 2019 for at gå på pension efter hele 40 års virke på skolen - både som lærer, vice- og skoleleder.

Hun blev afløst af Anne Fuglsang Schou, der er konstitueret i lederstillingen frem til 1. juli 2020. Anne Fuglsang Schou har orlov fra sit job som læringsleder på Marienhoffskolen, hvor hun også har været leder af PLC - Pædagogisk Lærings Center.

Lisbeth Munksgaard, leder af Thorsager Skole og Børnehus, siden marts 2013, hvor hun som daværende viceskoleleder afløste skolens leder gennem 26 år, Jens Refsgaard, trak pensionskortet 1. april 2020 og blev afløst af Ole Bønke, der er konstitueret som skoleleder frem til sommerferien. Ole Bønke er tidligere leder på Toftevangskolen i Ebeltoft og har lige nu orlov fra jobbet som viceskoleleder på Rosmus Skole.

Statistiske facts

Thorsager Skole og Børnehus tæller omkring 25 vuggestuebørn, ca. 55 børnehavebørn, 159 elever fra 0. til 6. klasse samt ca. 45 medarbejdere.

Mørke Skole og Børnehus tæller omkring 15 vuggestuebørn, ca. 55 børnehavebørn, godt 250 elever fra 0. til 9. klasse samt ca. 55 medarbejdere. Heraf de 15 i børnehuset.

Det er skolechef Per Viggo Larsen, Syddjurs Kommune, der har ansvaret for at ansætte skoleledere i Syddjurs.

Det kan læses sort på hvidt i Syddjurs Kommunes kompetenceplan.

Formålet med kompetenceplanen er nøje at beskrive, hvorledes byrådet hardcore har valgt, at fordele beslutningskompetencen mellem byråd, udvalg og administrationen.

En skoleleder refererer således til Skolechefen og indgår i en fælles ledergruppe med kommunens øvrige skoleledere og ledere af dagtilbud.

Publiceret 24 May 2020 12:00