René Jakobsen, 42, kunne 1. maj 2020 fejre ti års jubilæum som skoleleder på Feldballe Friskole. Han har fortsat masser af lyst og energi til at skabe fremdrift på skolen sammen med medarbejdere, bestyrelse og lokalsamfundet.

René Jakobsen, 42, kunne 1. maj 2020 fejre ti års jubilæum som skoleleder på Feldballe Friskole. Han har fortsat masser af lyst og energi til at skabe fremdrift på skolen sammen med medarbejdere, bestyrelse og lokalsamfundet.

En friskole med rødderne solidt plantet i jorden

Fortællingen om Feldballe Friskole og Børnehus er historien om en velfungerende børneby på offentlige hænder, der for ti år siden, uden at ville det, i huj og hast blev til en friskole, fordi en stor gruppe borgere kæmpede kampen for at bevare områdets skole

Af
Lars Norman Thomsen

FELDBALLE De, der har Syddjurs historien lagret på deres indre harddisk, husker, at et stort flertal i Syddjurs Byråd i maj 2009 vedtog sin første store banebrydende beslutning: Nedlæggelse af folkeskolerne i Nimtofte, Ugelbølle og Feldballe. Årsag: Kommunens prekære økonomiske situation.

I alle tre områder var den folkelige modstand enorm - af indlysende årsager. Da tårerne var tørret af kinderne af mange rystede børn og voksne, og surheden over det skete overvundet, gik en stor gruppe borgere fluks i gang med at undersøge mulighederne for at etablere friskoler på rekordtid i de tre ramte byer.

Det lykkedes, så der alle steder 1. august 2010, som en Fugl Føniks af asken, blev budt velkommen til tre nye friskoler.

Ung leder uden erfaring

På Feldballe Friskole satsede den nyvalgte bestyrelse stort ved at ansætte blot 31-årige René Jakobsen, født, opvokset og dannet på Viborg-egnen, som skoleleder. Han blev valgt blandt 11 ansøgere.

1. maj 2010 troppede han første gang op på kontoret fast besluttet på at kaste sig engageret ud i det og få bygget en friskole op fra bunden med støtte fra bestyrelsen med den mangeårige formand Inge-Lise Saima Kousholt i spidsen og gode folk med erfaring til at spille bold med.

"Jeg havde været lærer på Molsskolen i godt to år. Mit først job i øvrigt, da jeg blev opfordret til at søge stillingen på Feldballe Friskole," fortæller René Jakobsen her godt ti år efter.

"I forvejen kendte jeg Feldballe udmærket. Min svoger var flyttet ind på Friland, og det inspirerede min familie og jeg til at købe hus i byen samtidig med, at jeg involverede mig i skolebestyrelsen og sammen med min kone (Mette Keller, red.) i kampen for at bevare byen og områdets folkeskole."

I god gænge

Ved ti års jubilæet er det en glad skoleleder, der tager imod trods Corona, og de udfordringer det har medført.

"Jeg oplevede en fantastisk opbakning og pionerånd fra alle sider i lokalområdet, da vi startede med 85 elever i første skoleår. Hele 80 ansøgere lagde billet ind på en af de 7-8 lærerstillinger, som bestyrelsen dengang mente var grundlaget for driften af den ny skole," husker René Jakobsen .

Kun et par stykker fra den tidligere Feldballe Folkeskole, børnehaveklasseleder Mette Holm og skolesekretær Helene Mondrup, fulgte med over. Begge søgte stillingen på ordinære vilkår.

I det følgende skoleår faldt elevtallet til 74, men siden har det været støt stigende til i indeværende skoleår 152 elever og i det kommende forventet 155 elever.

"Der er sket vildt meget på de ti år, og jeg er stolt af, at vi sammen har fået skabt en velfungerende skole med en sund økonomi, som der er rift om ikke bare i lokalområdet, men også bredere. Skolens elever er fordelt på ti forskellige postnumre og fire kommuner. Hovedparten kommer naturligvis fra 8410, men vi har mange elever fra Ebeltoft og enkelte fra for eksempel Hornslet."

I samtlige regnskabsår har Feldballe Friskole formået at kunne præsentere en sort bundlinje.

Børneby i eget hus

I friskolens første leveår boede den til leje i de tidligere folkeskolebygninger. Syddjurs Kommune var ikke lige til sinds at sælge ud af arvesølvet.

Oprindeligt var det nemlig planen i daværende udvalgsformand Jørgen Brøggers (V) hoved, at skolen skulle huse Syddjurs Kommunes specialcenter. En plan, som han og daværende skolechef Søren Valbak bagte på længe.

Kommunens specialcenter endte imidlertid på den tidligere Pindstrup Skole, hvor den fortsat har hjemsted.

Så i efteråret 2010 indvilgede Syddjurs Kommune langt om længe at sælge ud af sine aktiver. Feldballe Friskole tilbød kommunen en check på 7.5 mio. kroner, og sådan blev det.

Siden friskolen slog dørene op for første gang i 2010, har den udvidet med først syvende, så ottende og i sommeren 2016 også niende klassetrin. Det har selvfølgelig betydet, at skolen har kunnet tage flere elever ind, der ellers måtte søge andre steder hen, og det har også været med til at påvirke elevtallet positivt.

1. august 2017 overtog Feldballe Friskole som sidste skud på stammen naboen, det næsten 25 år gamle Feldballe Børnehus, som indtil da havde været på kommunale hænder.

Børnehuset blev virksomhedsoverdraget til Feldballe Friskole fra Syddjurs Kommune og skiftede fluks navn til Feldballe Frie Børnehus.

For nuværende render der 12 vuggestuebørn og 27 børnehavebørn rundt i og omkring børnehuset.

Med overtagelsen af Feldballe Børnehus er ringen sluttet og fødekæden sikret.

Tidligere nævnte Mette Holm, der har historien med, er leder af Børnehuset.

Bæredygtig skole

Undervejs har Feldballe Friskole fået lavet en del renoveringer og opgraderinger på bygningerne. Inden længe tages første spadestik til skolens største byggeprojekt til dato.

Siden starten på udskolingen på Feldballe Friskole har de største elever haft fysik/kemi på Rønde Efterskole grundet manglende muligheder på Friskolen.

En ny 250 kvadratmeter stor tilbygning til skolen, som kommer til at bestå af fysik/kemi lokale, klasselokale til 8/9 klasse og en lounge, udgør det nye byggeri.

Den nye tilbygning vil i pagt med tidsånden blive opført af bæredygtige halmelementer, som betyder at Feldballe Friskole opfylder kravene til selv den frivillige lavenergiklasse.

Byggeriet er så spændende, at Realdania har bevilget ingen ringere end et arkitektteam fra Henning Larsen Architects i København til at tegne tilbygningen og styre byggeprogrammet.

Skolens ledelse og bestyrelse forhandler i øjeblikket med potentielle bygherrer.

Nøgletallet hedder 15

Et er de nøgne kendsgerninger i forhold til efterspørgsel og økonomi, noget andet er de værdier, som Feldballe Friskole og Børnehus efterlever i hverdagen og som er hele fundamentet for skolen.

"Vi vil højst have 15 elever i hver klasse. Det skal ses i sammenhæng med, at vi samlæser i stort set alle fag med to lærere til 30 elever. Det gælder hele skolen, så det ene år er eleverne de yngste og året efter de ældste," forklarer René Jakobsen.

René Jakobsen har sammen med sin kone Mette Keller involveret sig på mange fronter i lokalsamfundet. Mette Keller er formand for TGF, Taastrup Gymnastik Forening, der har en historie som går tilbage til 1931. Selv er skolelederen med i bestyrelsen i den selvejende institution Feldballe Hallen, hvor konen er bestyrelsesformand. Foto: Lars Norman Thomsen.

René Jakobsen har sammen med sin kone Mette Keller involveret sig på mange fronter i lokalsamfundet. Mette Keller er formand for TGF, Taastrup Gymnastik Forening, der har en historie som går tilbage til 1931. Selv er skolelederen med i bestyrelsen i den selvejende institution Feldballe Hallen, hvor konen er bestyrelsesformand. Foto: Lars Norman Thomsen.

Det betyder for eksempel, at de elever, der går i 8. klasse i dette skoleår, går fra at være de mindste til at være de største efter sommerferien.

"Vi synes, det har stor værdi, at man det ene skoleår skal være de ældste, som de lidt yngre kan tage farve efter, så de yngste er klar til at tage samme rolle på sig, når de året efter bliver de ældste. Det lærer eleverne noget om rummelighed og ansvar, fordi de undervejs i deres skoleforløb får nye roller," vurderer René Jakobsen .

De 7-8 medarbejdere, som var grundlaget i august 2010, er i dag blevet til 30.

"Jeg synes, vi sammen har fået mange ting til at lykkes. De første år var naturligvis præget af pionerånden, at vi ville, at det her skulle blive godt, men vi er også kommet videre og har fået skabt en skole med tilhørerende børnehus, som betyder noget for mange mennesker og er et fikspunkt i lokalområdet," siger en synlig stolt og tilfreds René Jakobsen.

FAKTA

Hverdagens treenighed

Feldballe Friskole har sat tre hovedoverskrifter op, som skal gennemsyre både hverdage og særdage, samvær og undervisning:

Faglighed & Kreativitet

 • Eleverne skal blive dygtige og udvikle sig fagligt. Det kræver en kreativ tilgang til læring, såvel som en kreativ tilgang til undervisning, og læring tager udgangspunkt i fagligheden

Fællesskab & Nærvær

 • At være i et fællesskab kræver, at man af og til giver afkald på egne ønsker og behov for at give plads til andres. Nærvær gør. at som menneske bliver set og hørt - hver dag.

Udfoldelse & Udfordring

 • Det er eleverne, der skal være aktive - skal udfolde sig. De har krav på mulighed for og rammer til at udfolde sig - både fagligt, kreativt og kropsligt. Eleverne skal opleve, at skolen vil noget med dem. Det er sundt at lære fra man er helt lille, at det er ok at fejle. Ved nogle udfordringer fejler man, og så prøver man igen

FAKTA

Elevudvikling på Feldballe Friskole:

 • 2010: 85 elever
 • 2011: 74 elever
 • 2012: 91 elever
 • 2013: 98 elever
 • 2014: 108 elever
 • 2015: 115 elever
 • 2016: 135 elever
 • 2017: 146 elever
 • 2018: 148 elever
 • 2019: 152 elever
 • 2020: 155 elever (forventet)

Publiceret 28 May 2020 16:00