Nord-syd vejen: Betændt kommuneøkonomi rykker ved tidshorisonten

Kommunens økonomiske situation gør, at de næste etaper af Nord-syd vejprojektet rykker længere ud i fremtiden

Af
Af Lars Norman Thomsen

VEJE Omfartsvejen uden om Nimtofte fra Frederikslundvej til Randersvej var køreklar i fredags.

Omfartsvejen er på ca. 3,2 km og den dobbeltrettede cykelsti på ca. 4,1 km. (fra Margrethelundvej og til Djurs Sommerland ).

Dermed er Etape 1 af det ambitiøse Nord-syd vejprojekt endelig udført.

Så langt så godt.

Kommunens økonomiske situation gør imidlertid, at der bliver ændret ved den oprindelige anlægsplan for de næste etaper.

Ingeniør Peter Sandell, Team Mobilitet ved Syddjurs Kommune, forklarer til Lokalavisen, at tidshorisonten for de kommende etaper ser således ud (årstal):

  • Ryomgård – Kærende: 2021-22
  • Thorsager-bypassage: 2025-26
  • Ryomgård-bypassage: 2027–28
  • Ryomgård – Thorsager (fra byskilt til byskilt): 2027-29
  • Thorsager – Korslund: 2029–2031(forventeligt – er uden for den 10-årige anlægsplan). Den klart mest omkostningstunge, ifølge Peter Sandell.

Interesserede kan finde den reviderede anlægsplan som bilag til byrådsmødet 29. april 2020, hvor et politisk flertal på 26 minus Enhedslistens Jesper Yde Knudsen vedtog et justeret kommunalt budget for 2020 med besparelser på 48 mio. kroner på driften og 30 mio. kroner på anlæg (udskudte anlægsprojekter).

Ryomgård-Kærende

Det er vigtigt at understrege, at der kan blive pillet yderligere ved ovenstående tidsplan af politikerne, som Peter Sandell påpeger:

"Samtlige af de resterende etaper i projektet figurerer i overslagsårene (2021 – 2023) (i Budget 2020, red.) eller endnu senere, og der er derfor ikke besluttet noget endeligt herom (politisk, red.)".

Strækningen mellem Ryomgård og Kærende med primært en cykelsti er på den nye plan rykket frem i hierakiet til Etape 2 og står nu til at blive projekteret og udført de to kommende år.

Etape 3 i Thorsager var oprindelig planlagt gennemført i 2020-2021. Her er der to projekter i støbeskeen. 1. Arbejdet med at gøre strækningen fra rundkørslen og videre ud ad Stationsvej til letbanestationen sikker for cyklister og gående i form af cykelsti i den ene side af vejen og fortov på hele strækningen. 2. Nord-sydvejen gennem Thorsager (fra byskilt til byskilt).

Etape 4, by-passagen gennem Ryomgård (fra byskilt til byskilt) stod til at blive realiseret i perioden 2022-2023, men rykker nu også nogle år ud i fremtiden.

Skulle Syddjurs økonomien bedre sig, er der naturligvis ingen tvivl om, at der igen kan blive rykket rundt på planerne.

Ideen til Nord-syd vejen stammer fra rapporten 'Masterplan for infrastruktur på Djursland', som blev udarbejdet af Djurslands Udviklingsråd tilbage i 2007.

Publiceret 29 May 2020 17:30