Så er der igen liv på Rønde Højskole. Foto: Rønde Højskole

Så er der igen liv på Rønde Højskole. Foto: Rønde Højskole

Sommeren vender tilbage og livet kalder atter på Rønde Højskole

Højskolen er åbnet igen og gennemfører også sommerens korte kurser

Onsdag åbnede Rønde Højskole igen for godt 90 højskoleelever, der skal færdiggøre det ophold, der blev afbrudt af Covid-19 11. marts.

Genåbningen sker efter de gældende retningslinjer for højskolerne med blandt andet krav om opdeling i familiegrupper, afstandskrav, nye procedurer ved eventuel sygdom og øget rengøring.

”Det er vigtigt for os at åbne forsvarligt, både i forhold til højskoleleverne og medarbejderne her. Så der vil naturligt være ekstra fokus på rengøring og afstandskrav, så vi alle kan vænne os til den nye situation. Men der vil også være masser af højskoleundervisning, valgfag, undervisning på studieforberedende linjer. Vi har meget, vi skal nå,” siger højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg.

Højskoleeleverne bor i familiegrupper, hvor de gerne må komme tæt på hinanden, men alle andre steder gælder afstandskravene.

Det giver naturligvis nogle udfordringer i forhold til det, man almindeligvis forstår ved højskoleliv.

Heldigvis taget højskoleeleverne et stort ansvar for, at deres sidste uger på højskolen foregår på ansvarlig vis.

Nye måder

”Højskoleliv er kendetegnet ved nærhed og fællesskab på kryds og tværs, og det er en ny måde at tænke højskolefællesskab på, når vi åbner efter retningslinjerne med krav om afstand og opdeling i familiegrupper. Men vi er taknemmelige for, at vi som højskole har fået mulighed for igen at åbne op, og vi er vant til at finde gode løsninger i samarbejde med højskoleeleverne, så det vil vi også gøre denne gang,” siger Birgit Fuglsbjerg.

Højskolens sommerkurser kommer også til at forløbe som planlagt, om end de også er underlagt de nye retningslinjer. Derfor er skolen blevet indrettet med forskellige nye tiltag som for eksempel nye adgangsveje, flere spritdispensere og nye serveringsmetoder.

”Jeg glæder mig over, at der igen er liv på højskolen. En højskole uden kursister er ikke en højskole, og selv om medarbejderne har arbejdet hjemmefra, er det en underlig og tom følelse for en højskoleforstander. Det er højskoleeleverne og alt det liv og engagement, de bringer med, der er afgørende for at kunne lave god højskole,” siger Birgit Fuglsbjerg.

Publiceret 29 May 2020 22:00