Foto: Bue Beck og Anne-Mette Hjalager

Foto: Bue Beck og Anne-Mette Hjalager

Spildevandsplan: Løgten Havhuse står først for

Udvalgsformand Kim Lykke Jensen vedgår uden omsvøb, at det haster med en kloakering af området ved Løgten Havhuse

Af
Lars Norman Thomsen

SPILDEVAND "Hvis vi skal trække det lidt hårdt op, så bor vi her i den smukke bugt direkte ovenpå et gammeldags das," skriver parret Bue Beck og Anne-Mette Hjalager, Aarhus, til miljøchef Morten Hundahl i en mail.

Foto: Bue Beck og Anne-Mette Hjalager

Foto: Bue Beck og Anne-Mette Hjalager

Området det handler om, er Løgten Havhuse, hvor Bue Beck og Anne-Mette Hjalager ejer et sommerhus. De fortæller i mailen, at de jævnligt har klaget over forureningen og den manglende kloakering til miljøchefen.

"Jeg retter nu for vistnok syvende år i træk henvendelse til dig vedrørende forureningen ved Løgten Havhuse og behovet for en forcering af kloakeringen af området," lyder det i mailen, der er fremsendt af Anne-Mette Hjalager, hvor der er "omkring 35 fastboende ud af de omkring 70 sommerhuse."

"Det bekymrer os, at vi i går 23. maj 2020 har fundet store arealer ved vandløbet langs stranden med et hvidt materiale. Man kan se det på vedlagte fotos. Vi har forsøgt at finde frem til, hvad dette materiale er. Det er sandsynligvis oppisket algeskum, som efterfølgende er tørret ind. Der var dagen forinden hård vejr, hvilket kan have forårsaget fænomenet. Nu er det sådan, at alger i større mængder - også disse hvide - er giftige. Algerne trives, når der er en tilførsel af næringsstoffer. Man ser også på billederne grønne alger. Vi vurderer, at øget pres på vandløb og grundvandslag har været med til at fremme en algevækst. Vi har ikke tidligere set tilsvarende hvidt algelag på dette areal. Det er tidligt på året for algevækst, hvilket også er særdeles bekymrende," anfører parret.

Udvalgsformand enig

Lokalavisen har bedt udvalgsformand Kim Lykke Jensen (SF), Udvalget for natur, teknik og miljø, om at forholde sig til kritikken fra Bue Beck og Anne-Mette Hjalager.

Han skriver i en mail til Lokalavisen:

"Vores nye spildevandsplan er snart færdig. Af den kommer til at fremgå, at sommerhusområdet ved Havhusene er det område, der står først for i forhold til en kloakering. I mine øjne burde dette område have været kloakeret for mange år siden grundet den kystnære placering og de lokale forhold i området, der vanskeliggør en effektiv nedsivning af spildevandet."

"Men nu kommer det altså til at ske inden for en overskuelig tidshorisont. Vi skal passe godt på vores vandmiljø - især i vores vige, hvor der er en meget lille vandudskiftning. Der er et stort politisk fokus på netop dette område."

Skudt i gang i 2019

Arbejdet med kommunens kommende spildevandsplan blev skudt i gang i marts 2019 med et fællesmøde og workshop mellem udvalget for natur, teknik og miljø og bestyrelse og administration hos Syddjurs Spildevand.

En spildevandsplan behandler de miljø- og klimamæssige udfordringer, der prioriteres politisk. Det kan være kloakering af nye områder, energioptimering af spildevandsanlæg og håndtering af regnvand.

Syddjurs er den første kommune i landet, der lader FN’s 17 verdensmål gennemsyre arbejdet med den kommende spildevandsplanlægning

"Påvirkningen af vand- og havmiljø repræsenterer de verdensmål, hvor vi præsterer dårligst, så det er vigtigt, at vi her gør en ekstra indsats for at få begrænset udledningen af næringsstoffer og miljøfremmende substanser mest muligt. Men herudover er det oplagt, at vi i spildevandsplanlægningen har fokus på alle verdensmålene. Workshoppen klarlagde i hvert fald, at vi kan rykke noget på mange af de forskellige mål, og jeg fornemmer, at den politiske vilje også er til stede i forhold til at rykke på denne dagsorden og skabe en meget ambitiøs spildevandsplan," lød det fra Kim Lykke Jensen (SF), da arbejdet med spildevandsplanen blev sat i gang.

Publiceret 29 May 2020 09:00