Borgmester Ole Bollesen (tv.) tror på, at det planlagte UngeSpot i Byparken vil blive et aktiv og løse nogle af de nuværende problemer med støj og druk. Det tror Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen, naboer til Byparken, og flere med dem til gengæld ikke. Foto: Lars Norman Thomsen

Borgmester Ole Bollesen (tv.) tror på, at det planlagte UngeSpot i Byparken vil blive et aktiv og løse nogle af de nuværende problemer med støj og druk. Det tror Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen, naboer til Byparken, og flere med dem til gengæld ikke. Foto: Lars Norman Thomsen

Naboer reagerer mod planerne om UngeSpot i Byparken i Rønde

Planerne om at lave et ’hænge-ud-sted’ i Byparken målrettet primært det unge segment frustrerer naboerne, der i en årrække har været hårdt ramt af støj, når det har gået allermest for sig i og omkring amfiscenen i den smukke park

Af
Lars Norman Thomsen

RØNDE På foranledning af Lokalavisen mødtes borgmester Ole Bollesen (S) og to af naboerne til Byparken i Rønde, Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen, i sidste uges ved foden af amfiscenen i den fine park.

Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen kritiserer planerne om at lave et decideret UngeSpot i Byparken i forbindelse med den renovering/udbygning af Parken, som en arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreningslivet i Rønde har arbejdet med i et par år nu.

Da Byrådet vedtog Budget 2019 blev det besluttet at afsætte midler til såkaldte UngeSpots i Syddjurs Kommune. 50.000 kroner til det forberedende arbejde i 2019 og 600.000 kroner til anlæg i 2020. Sidstnævnte er siden blevet rundet op til 800.000 kroner i Budget 2020.

Hvad der forstås med UngeSpots er ikke nærmere defineret i budgetaftalen, men via en sammenstykning af forskellige notater og dagsordener, er Lokalavisen kommet frem til, at UngeSpots ikke overraskende skal være til og for de unge, hvorfor det er vigtigt, at de unge føler et ejerskab og en tilknytning til stedet - et udendørs værested for unge.

UngeSpots skal bidrage til en bykultur, hvor der er plads til alle borgere og deres forskellige behov, uden at det er til gene for hinanden. Et UngeSpot er udendørs placeret som en del af byrummet og er et mødested for unge på tværs af forskellige grupper. Desuden er det driftsfrit – det vil sige uden installation af vand, varme og el og uden personale.

For flagrende

Borgmester Ole Bollesen er selv en fortaler for et UngeSpot i Byparken. Den tidligere gymnasielærer på Rønde Gymnasium erkender, at der tidligere har været problemer med at få de unge til at forstå, at de på de gode sommerdage og -aftener ikke bare kan te sig, som de vil i Byparken uden at tage hensyn til de omkringliggende huses beboere.

"Jeg mener, at et UngeSpot netop kan være med til at dæmpe støjen, som har været det store problem, fordi det er tænkt indrettet til netop at tage højde for dette," forklarer Ole Bollesen.

"Jeg synes, at vi med etableringen af et UngeSpot, sandsynligvis ovenfor amfiscenen på et areal her, viser, at vi tager de problemer, I anfører, alvorligt," siger han henvendt Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen.

De to mener til gengæld, at projektet er for flagrende. Begge peger på, at støjen har været det altdominerende problem i en årrække, når der har været mange unge i Byparken.

"Jeg har intet imod unge, og jeg har arbejdet med unge i mange, mange år, men jeg mener ikke, at et UngeSpot løser noget som helst. Vi har mange gange kontaktet politiet og bedt dem tage affære, men det er som regel den samme sang hver gang, at de ikke har tid," lyder det fra Pia Marcussen.

Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen har heller ikke haft det store held med at snakke med kommunens SSP (Skole, Sociale myndigheder og Politi).

"Vi møder meget lidt forståelse nogen steder og føler ikke, at vi bliver taget alvorligt," siger Eydfinn Heinesen.

Alkoholkulturen

"Man må ikke drikke på skolerne og på skolens arealer. Det er en af grundene til, at de unge går i parken. Her er ingen regler, og, man må opføre sig som man vil. Og drikke hjernen ud, hvis det er det, som man har lyst til," anfører Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen.

Det er her, at duoen ser det største svigt i forhold til de unge, og det allerstørste problem i Byparken.

"Danske unge er jo europamestre i druk og fuldskab, har vi lige set Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsens direktør, fortælle," siger Pia Marcussen.

"Det ville være fantastisk modigt af politikerne i Syddjurs Kommune at træffe en beslutning om alkoholfrihed i parken og så få politiet til at håndhæve dette. Men det nemmeste for politikerne er nok at støtte drukkulturen i parken," tilføjer hun.

Borgmester har forståelse

Ole Bollesen har forståelse for duoens synspunkter, og han opfordrer Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen til sammen med andre interesserede at deltage i det walk and talk arrangement, der er planlagt mandag 15. juni i tidsrummet mellem klokken 16 og 19 i Byparken.

Her bliver det muligt for naboerne at give deres meniger til kende. Ligesom man kan møde arkitekten bag UngeSpottet plus repræsentanter fra Syddjurs Kommune.

Publiceret 10 June 2020 20:30