Syddjurs Kommune havde mandag 15. juni inviteret naboerne til Rønde Bypark til en informations- og høringsrunde om planerne om at etablere et ungespot i parken. Her fik både vrede og frustrationer til tider frit løb over de unges brug af parken. .

Syddjurs Kommune havde mandag 15. juni inviteret naboerne til Rønde Bypark til en informations- og høringsrunde om planerne om at etablere et ungespot i parken. Her fik både vrede og frustrationer til tider frit løb over de unges brug af parken. .

Debat: Afsæt 0 kroner til Ungespot i Byparken

Af
Ole Kragelund,

Moesbakken 22,

8410 Rønde

Til alle 27 folkevalgte medlemmer af Syddjurs Byråd og alle 3 kommunale direktører:

Inspireret af debatten blandt de mange hundrede naboer og genboer til Byparken i Rønde fremsætter jeg hermed følgende forslag til vedtagelse i byrådet på jeres næste møde, onsdag 24. juni 2020:

"For at styrke Syddjurs Kommunes likviditet i 2020 reduceres "UngeSpot"-budgettet på 800.000 kr. i 2020 til 0 kr. Beløbet kan evt. afsættes i "overslags-året" 2021 eller senere.

Byrådet gør det samtidig klart for distriktsrådene i bl.a. Rønde og Hornslet, at kommunen heller ikke i 2021 og de efterfølgende år vil finansiere anlæg af såkaldte "UngeSpot", hvis disse rent faktisk - på trods af fine ord fra kommunens kulturchef og den hidkaldte arkitekt - bliver mødesteder for berusede og larmende personer.

Byrådet opfordrer samtidig alle unge i Rønde, Hornslet og resten af kommunen til at gøre mere og bedre brug af de mange tilbud i de lokale idrætsforeninger - foruden kommunens kulturtilbud (bl.a. på Kulturhotellet i Rønde og biografen/kulturhuset i Hornslet. Ikke at forglemme kommunens egen ungdomsklub og ungdomsskole, med mange dygtige - og kommunalt lønnede - ledere og medarbejdere.

Hvis lokale unge i fx Rønde og Hornslet vil etablere et "UngeSpot" på eget initiativ, kan Syddjurs Kommune fra nu af alene støtte ved at stille en ubrugt kommunal grund til rådighed. Og kun med virkning indtil kommunen senere måtte ønske at bruge den pågældende grund til andre formål. Det gælder fx den ubrugte brak-grund mellem Rønde Skole og Århusvej (og mellem seniorernes krolfbane og Thorsager-Rønde Idrætsforenings tennisbaner). Hvis unge under 18 år indtager alkohol på et sådant selvbestaltet udendørs "UngeSpot", er det naturligvis ikke noget Syddjurs Byråd og kommunens embedsmænd (bl.a. kulturchefen) kan eller skal medvirke til. Hverken nu, eller fremover."

Så vidt beslutningsforslaget. Jeg håber, direktionen/forvaltningen vil sørge for at skrive en regulær sagsfremstilling som ved de fleste andre sager, der bliver forelagt byrådet. Indtil en sådan skriftlig begrundelse foreligger, anbefaler jeg alle 27 byrådsmedlemmer at læse nedenstående artikel i Adresseavisen / Lokalavisen Syddjurs, dateret 3. december 2019.

Publiceret 17 June 2020 10:30