Projektcentret CAS får lov at bestå lidt endnu.Foto: CAS

Projektcentret CAS får lov at bestå lidt endnu.Foto: CAS

Lukningen af CAS udskydes

Beskæftigelsestilbuddet CAS skulle lukke 30. juni, men i 11. time udskydes lukningen til slutningen af året

Af
Katharina Andersen

Ebeltoft Projektcentret CAS stod til at lukke 30. juni, men nu meddeler kommunaldirektør i Syddjurs Kommune Jesper Hosbond Jensen, at tilbuddet fortsætter året ud.

"Jeg har dags dato besluttet at videreføre CAS midlertidigt frem til udgangen af året, med de borgere som er visiteret ind i tilbuddet og som endnu ikke er visiteret til et virksomhedsrettet tilbud. Borgerne vil få tilbud om visitering til et virksomhedsrettet tilbud også, men kan frem til 31. december 2020 opretholde tilknytningen til CAS," lyder det fra kommunaldirektøren i et skriftligt svar til Jesper Yde Knudsen, der er næstformand i Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

Lukning forventes stadig gennemført

Han skriver desuden, at meromkostningen forbundet med driften det kommende halve år skønnes at være i størrelsesordenen kr. 200.000, og forventes afholdt indenfor den samlede økonomi til indsatser. Meromkostningerne skyldes, at Syddjurs Kommune påregner et behov for vikaransættelser i et revideret tilbud som følge heraf.

Men selvom beskæftigelsestilbuddet nu bliver reddet i et halvt år, så er det stadig planen, at CAS skal lukkes ved udgangen af året.

"CAS forventes med ovenstående fortsat at lukke med udgangen af 2020 i tråd med budgetbeslutningen," lyder det fra Jesper Hosbond Jensen.

Publiceret 24 June 2020 12:19