Grundlaget for, at købmandsbutikken i Feldballe fortsætter i et andet regi og med en grøn dagsorden er styrket efter, at 'Den Grønne Købmandsbutik i Feldballe' har modtaget 350.000 kroner fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Arkivfoto

Grundlaget for, at købmandsbutikken i Feldballe fortsætter i et andet regi og med en grøn dagsorden er styrket efter, at 'Den Grønne Købmandsbutik i Feldballe' har modtaget 350.000 kroner fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Arkivfoto

Landdistriktspuljen: 350.000 kroner til 'Den Grønne Købmandsbutik i Feldballe'

To lokale projekter til fremme den grønne omstilling og udvikling af bæredygtige løsninger fandt nåde hos Erhvervsstyrelsen

Af
Lars Norman Thomsen

41 ansøgere til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har fået thumbs up til deres ansøgninger.

Tilsammen modtager de 10,1 mio. kr. i støtte til projekter, der understøtter en grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne og på de danske småøer.

Blandt de 41 projekter er to lokale:

Købmanden i Feldballe

1. 'Den Grønne Købmandsbutik i Feldballe' har modtaget 350.000 kroner.

Som fortalt i Lokalavisen i flere omgange har købmand Jens Karl Bak Andersen sat Min Købmand i Feldballe til salg, og der er ikke en ny forpagter klar til at overtage købmanden.

En initiativgruppe fra Feldballe vil gerne drive købmanden videre i en fællesejet selskabskonstruktion, som har fokus på den grønne omstilling.

Der er derfor søgt midler til at udvikle konstruktionen for det fællesejede selskab og til at udvikle en forretningsmodel for en grøn købmand i kombination med andre fælles aktiviteter, der kan understøtte en grøn omstilling, f.eks. deleordninger, fælles indkøb mv.

Det samlede budget lyder på 450.000 kr.

Der var en tilkendegivelse om kommunal medfinansiering på 50.000 kr. fra Landdistriktspuljen og 50.000 kr. fra Erhverv. Med de yderligere 350.000 kroner fra Landdistriktspuljen er budgettet i hus.

Som netværkspartnere indgår bl.a. Feldballe Friskole, Friland og Progressiv Udvikling Feldballe (PUF). Projektet har derudover en samarbejdspartner i Distriktsrådet for Feldballe og Omegn.

Business Djursland

2. 'Change - Djursland' har modtaget 445.500 kroner.

Der er er tale om et projekt i Business Djursland-regi. Projektet vil sætte fut under en folkelig bevægelse, hvor bæredygtighed og innovation er drivende og samlende kræfter på Djursland.

Projektet skal understøtte borgere med grønne og bæredygtige idéer i at folde disse ud til nye grønne og innovative projekter og virksomheder. Samtidig vil projektet synliggøre nuværende bæredygtige og grønne virksomheder og projekter, og aktivere dem som rollemodeller for kommende iværksættere og projektmagere. Konkrete aktiviteter er en bæredygtighedsuge og en bæredygtighedsevent.

Bæredygtighedsugen er et tilbud til alle borgere på Djursland, hvor de enten bare kan samle inspiration eller kan deltage med egne ideer i innovationsforløb faciliteret af uddannede bæredygtighedsagenter. Forløbene foregår hos en række bæredygtighedsværter, der er virksomheder eller miljøer, som kan være rollemodeller i en grøn omstilling.

Til en efterfølgende bæredygtighedsevent deles ugens erfaringer, og alle iværksættere tilbydes at få lavet en igangsætningsplan.

Målet er en årlig tilbagevendende uge og event.

Publiceret 25 June 2020 14:30