Glad Jan Fischer tog første spadestik til de fire midlertidige døgnpladser. Personalet i baggrunden ved, at døgnpladserne falder på et tørt sted og slet ikke opfylder behovet i de kommende år. Fotos: Lars Norman Thomsen

Glad Jan Fischer tog første spadestik til de fire midlertidige døgnpladser. Personalet i baggrunden ved, at døgnpladserne falder på et tørt sted og slet ikke opfylder behovet i de kommende år. Fotos: Lars Norman Thomsen

Første spadestik til fire nye døgnpladser i Tirstrup

En anlægsinvestering på 4,5 mio. kroner til fire midlertidige døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen tjener sig hjem via en årlig besparelse i hjemmeplejen på 1,2 mio. kroner

Af
Lars Norman Thomsen

TIRSTRUP The show must go on.

Dagen efter, at et enigt byråd bad kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen om at pakke sit kontor ned på rådhuset i Ebeltoft, var der linet op til første spadestik til fire midlertidige døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

Udvalgsformand Jan Fischer (S), Udvalget for Sundhed, Ældre og Social, som flittigt har brugt den forhenværende kommunaldirektør som mentor, stak den sølvgrå spade i jorden omgivet af personale, embedsmænd, repræsentanter for Ældrerådet og et par politikere med borgmester Ole Bollesen (S) i spidsen.

Når de fire nye midlertidige døgnpladser er etableret, vil Rehabiliteringsafdelingen have 24 døgnpladser fra 2021. Derudover rummer Rehabiliteringsafdelingen fire akutpladser.

De nye døgnpladser vil aflaste hjemmeplejen, der ellers ville skulle levere pleje og omsorg til de berørte borgere i eget hjem.

Strukturen vil være målrettet multisyge borgere, og de nye døgnpladser vil have en fleksibel indretning, som kan tilpasses borgerens behov døgnet igennem. Alle stuerne skal opfylde krav om et godt og sikkert arbejdsmiljø for både borgeren og personalet. Her tænkes blandt andet loftslifte og pladsforhold til hjælpemidler.

Byggeriet har en samlet størrelse på 228 m2 og udføres som en sammenbygning med eksisterende bygningsmasse mod nord og i samhørighed med Rehabiliteringsafdelingens eksisterende stuer og faciliteter.

Trænings- og sundhedscentret i Tirstrup indeholder en korttidsafdeling, døgngenoptræning, dagrehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade, ambulant genoptræning og rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske lidelser

Trænings- og sundhedscentret i Tirstrup indeholder en korttidsafdeling, døgngenoptræning, dagrehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade, ambulant genoptræning og rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske lidelser

Den samlede anlægssum er på 4,5 mio. kr. og forventes af give en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt i reduceret hjemmepleje.

Det siger boom, boom

Udvalgsformanden knækkede ikke spaden i sommervarmen, og det manglede det også bare i betragtning af, at altid autentiske Jan Fischer om nogen tør kalde en spade for en spade.

"I dag tager vi endnu et skridt i udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Syddjurs Kommune," forklarede Fischer, før han tog et fast greb om spaden.

"Det glæder mig. For det er et led i en plan, som vi har lagt i Syddjurs Kommune. Vi oplever et sundhedsvæsen, hvor der hele tiden stilles nye krav til udviklingen af den kommunale indsats. Vi ser et ændret sygdomsbillede. Flere patienter lider af flere sygdomme på én gang, og vi får flere kronikere."

"Vi ser et sygehusvæsen, der ændrer aktivitetsmønster. Indlæggelserne bliver kortere og mere behandling foregår ambulant sådan, at du kommer hjem samme dag."

Det skal holdes op imod, at andelen af 80+ årige i Syddjurs Kommune forventes at stige med 72,8 procent frem mod 2030.

Sammenlignet med landsgennemsnittet vil Syddjurs Kommune have relativt flere pensionister i gruppen 65 – 79 årige og også lidt flere i gruppen 80+ årige.

Tirstrup er centrum

Syddjurs har etableret et trænings- og sundhedscenter i Tirstrup, som indeholder en korttidsafdeling, døgngenoptræning, dagrehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade, ambulant genoptræning og rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske lidelser.

"Når vi i Byrådet har valgt at udvide med fire nye pladser, er det, fordi vi vil fortsætte med at tilbyde trygge rammer, for de borgere, der har brug for særlig pleje og omsorg," forklarede Jan Fischer.

"Det kan være, hvis man er kommet i en svær livssituation, hvor man ikke kan være alene hele døgnet. Eller hvis du eller din pårørende har brug for hjælp til pleje i den sidste tid."

Publiceret 02 July 2020 15:00