Kommentar: Hvor blev lige politikerne af?

Af
Lars Norman Thomsen

lokalredaktør:

"I efteråret 2019 fik et konsulentfirma, MUUSMANN A/S, til opgave at kigge kommunens (koncern-)ledelse og organisering nærmere efter i sømmene.

Økonomiudvalget valgte MUUSMANN A/S. formedelst 275.000 kroner plus det løse i form af kørsel. Samtlige politikere i Økonomiudvalget med borgmesteren i spidsen plus udvalgsformændene og kommunens ledelse blev interviewet hver for sig efter en fast skabelon.

Varighed en time, så der blev brugt mange timer på arbejdet. Efterfølgende fik Økonomiudvalget en mundtlig afrapportering. Der foreligger altså ikke en rapport på skrift - overhovedet. Yderst mærkværdigt i betragtning af, at rygtedannelserne om indholdet siden har stået i kø.

Ved afrapporteringen i november 2019 udtrykte et enigt Økonomiudvalg følgende:

"Økonomiudvalget anerkender Direktionens indsatser og kompetencer og konstaterer i forlængelse heraf, at der er potentiale for at udvikle Direktionen til et mere sammentømret og samordnet ledelsesteam.

Økonomiudvalget ønsker derfor at iværksætte et udviklingsforløb med coaching og sparring fra MUUSMANN (Lars Muusmann)".

På daværende tidspunkt havde kommunens personaleudvalg, Økonomiudvalget, altså fuldt ud tillid til kommunens direktion, herunder kommunaldirektøren.

Repræsentanterne fra Alternativet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti var de eneste partier , der ikke deltog med en eller flere i interviewrunden. De fik dog efterfølgende en mundtlig orientering om rapportens konklusioner. Det gjorde dem naturligvis ikke tilfredse.

I foråret gik MUUSMANN A/S i gang med det berammede udviklingsforløb for direktionen, og de tre direktører lavede en handleplan for den fremtidige ledelse til Økonomiudvalget. Det var egentlig den, der var på dagsordenen ved sidste uges ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde.

På dagsordenen var imidlertid kun fyring af kommunaldirektøren?

Hvad der er gået helt galt fra den mundtlige MUUSMANN-rapport i november 2019 og så til nu, får vi aldrig konkret svar på. Særligt ikke, når der intet foreligger på skrift. Det er på alle måder rystende, at et magtfuldt Økonomiudvalg kan få lov til at handle sådan uden, at der bliver lavet vrøvl fra den øvrige del af byrådet.

Hvor blev det højt besungne ungdomsoprør af? Blev de unge bare til dikkende lammehaler. I Syddjurs findes der byråd 1 (de 20) og et magtfuldt byråd 2 (de 7 i Økonomiudvalget).

De to byråd er sjældent enige i prekære spørgsmål. Lækkert at være topembedsmand i sådan et cirkus."

Publiceret 03 July 2020 17:00