Ny skoleleder på Thorsager Skole fra 1. august 2020: Birgitte Johanne Frausing Kjærsgaard

Ny skoleleder på Thorsager Skole fra 1. august 2020: Birgitte Johanne Frausing Kjærsgaard

Skoleledelse: Thorsager Skole er også køreklar

Skolechef Per Viggo Larsen, Syddjurs Kommune, kannu melde mission completed. Fire ledige skolestillinger er blevet besat inden sommerferien

Af
Lars Norman Thomsen

THORSAGER Birgitte Johanne Frausing Kjærsgaard, 56, er pr. 1. august 2020 ansat som ny skoleleder ved Thorsager Skole og Børnehus.

Hun afløser Lisbeth Munksgaard, leder af Thorsager Skole og Børnehus, siden marts 2013, hvor hun som daværende viceskoleleder afløste skolens leder gennem 26 år, Jens Refsgaard.

Hun trak pensionskortet 1. april 2020 og blev afløst af Ole Bønke, der har været konstitueret som skoleleder frem til sommerferien. Ole Bønke er tidligere leder på Toftevangskolen i Ebeltoft og har lige nu orlov fra jobbet som viceskoleleder på Rosmus Skole.

Birgitte Johanne Frausing Kjærsgaard er uddannet lærer og er cand. pæd. i pædagogisk psykologi. I 2015 har hun færdiggjort en uddannelse i paradoksledelse hos Clavis.

Hun bor i Balle og har en fortid som lærer på Rosmus Skole.

Bred erfaring

Siden 1. december 2015 har Birgitte Johanne Frausing Kjærsgaard arbejdet som pædagogisk leder på Bakkegårdsskolen i Trige, hvor hun har været leder for indskoling og SFO.

Hertil kom hun fra en stilling som afdelingsleder på Region Midts socialpsykiatriske bosted Tangkær. Tidligere har hun arbejdet som speciallærer og har fungeret som konsulent ved LEC (Landbrugets EDB-Center) i Vejlby.

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der sammen med bestyrelsen indstillede Birgitte Johanne Frausing Kjærsgaard til stillingen. En indstilling, som skolechef Per Viggo Larsen, Syddjurs Kommune, naturligvis valgte at følge.

Sommerfugle i maven

Den nye skoleleder blev udvalgt blandt 12 ansøgere.

"Jeg er rigtig glad for, at I har valgt mig, og jeg har sommerfugle i maven, men glæder mig til at blive en del af flokken i Thorsager," lød det fra Birgitte Johanne Frausing Kjærsgaard, ifølge Per Viggo Larsen, da hun fik at vide, at pilen pegede på hende.

Med ansættelsen af Birgitte Johanne Frausing Kjærsgaard er skolechefen kommet i mål med nyansættelser af hele fire skoleledere i dette forår - på Marienhoffskolen i Ryomgård, Mørke Skole og Børnehus og kommunens specialskole, Pindstrupskolen, hvor Lone Bridal Hansen er konstitueret i lederstillingen et halvt år frem.

Publiceret 08 July 2020 21:00