Alle ældrecaféer i Syddjurs Kommune genåbner d. 1. august 2020

Genåbningen sker med hensyn til de forbehold, som COVID-19 restriktionerne giver anledning til, og der er allerede lavet en foreløbig plan. Denne plan er udarbejdet i tæt dialog med de frivillige, som er tilknyttet cafeerne

Ældrecafeerne i Syddjurs Kommune genåbner efter sommer. I dialog med de frivillige er der lavet en foreløbig plan for alle syv cafeer i kommunen. Det er en plan med færre lønnede medarbejdere til at hjælpe med at drive cafeerne, hvilket giver anledning til, at man, sammen med de frivillige, skal se på, hvordan ældrecafeerne fremadrettet kan drives og udvikles.

Formand for Udvalget for sundhed, ældre og social, Jan Fischer, udtaler:

"Vores ældrecafeer tjener et betydningsfuldt formål, og jeg ved, at de har været savnet, mens de har været lukket grundet COVID-19. Af samme årsag besluttede et enigt SÆ-udvalg, at samtlige cafeer i kommunen skal genåbne til august. Økonomien er dog ikke til, at vi kan drive cafeerne på samme måde som før, men netop derfor er det vigtigt, at vi sammen med de frivillige, laver en plan, som er tilpasset de lokale forhold, og at vi inddrager de frivillige og deres ideer. Vi kan ikke gøre, som vi plejer, men vi kan gøre andre ting, og jeg håber og tror på, at vi sammen med de frivillige kan finde nye gode ideer til den fremadrettede drift. De frivilliges store engagement har altid været vigtigt for vores ældrecafeer, men vi pålægger selvfølgelig ikke de frivillige at passe cafeerne."

Som led i en større udviklingsproces på alle aktivitetscentre i Syddjurs Kommune, hvori ældrecafeerne indgå, er der er bl.a. planlagt workshops med frivillige og ansatte i august. Her skal man bl.a. se på, hvordan de enkelte cafeer kan drives fremadrettet, så det balancerer med det lønnede personale, de frivilliges ønsker og ideer samt brugernes behov.

ka

Publiceret 14 July 2020 12:36