Debat: Naturstyrelsenafviser udokumenterede påstande

Af
Peter Brostrøm

Skovrider

Naturstyrelsen Kronjylland

debat Ingen kan være i tvivl om, at der lokalt er mange følelser på spil omkring Kalø Slotskro og Nationalparkens planer om et kommende besøgscenter på stedet. Det har vi fra Naturstyrelsens side stor forståelse for.

Men vi er også nødt til at sige fra over for de udokumenterede og usande påstande, som Flemming Kattrup fremfører i sit læserbrev. Flemming Kattrup har ved såvel aktindsigt som løbende korrespondance med Naturstyrelsen fået fuld indsigt i forløbet omkring udbuddet af forpagtningen. Det fremgår af disse svar, at hele forløbet er gennemført efter de regler, som gælder for sådanne udbudsforretninger.

Som Flemming Kattrup også tidligere har fået oplyst, meddelte den tidligere forpagter Luigi Pillon helt efter eget ønske, at han gerne ville fortsætte forpagtningen i yderligere to år på uændrede vilkår, da den tidligere kontrakt udløb. Vi var tilfredse med Pillon som forpagter og valgte selvfølgelig at imødekomme dette ønske. At der på den baggrund tales om ”chikanerier” er mig helt uforståeligt.

Naturstyrelsen har mange forpagtningsaftaler over hele landet, ligesom vi har ved Kalø Slotsruin. Det sker inden for faste rammer og udbudsregler, og vi er meget ærgerlige over, at denne sag har udviklet sig til personangreb og motivforskning. Vi har grundlæggende det udgangspunkt, at kro- og ishus skal levere en vigtig service til de rigtigt mange besøgende ved Kalø Slotsruin, og vi er trygge ved, at den nye forpagter professionelt arbejder for, at der løbende tilbydes de besøgende det, som efterspørges. Vi forholder os ikke til en forpagters forretningsmæssige dispositioner, så længe kontrakten med os overholdes.

Publiceret 17 July 2020 19:30