Debat: Svinestreg af Brostrøm og Co., Naturstyrelsen, mod Kalø Slotskro

Af
Flemming Kattrup,

Strands Havvej 18, Knebel

debat I snart over ti år har kro-elskerne kæmpet en kamp for bevarelsen af den i såvel presse som tv. Antallet fra ind- og udland, der har sat underskrift på, nærmer sig vel de 8 000.

Selvfølgelig var kampen tabt, såfremt Fredningsnævnet, der endnu ikke har talt, ville godkende det ønskede velkomstcenters placering på ellers totalt fredet jord, men det har det altså endnu ikke, hvorfor næsten alt svæver. Bli’r det et nej, har vi en ny situation, hvor centret naturligt placeres på Kalø Gods, hvor bygninger vil stå tomme, den dag universitetet endelig og som planlagt har forladt området.

I den situation kunne kro og ishus i allerhøjeste grad være – om ikke et omdrejningspunkt så dog et attraktivt og populært sted, hvor den, som én har foreslået, kan være 'endestation' for fx hestevogns- eller anden transport fra godset med turister og andre ned gennem skoven. Herfra kunne man så fortsætte til fods ud på Kalø Slotsruin. Altså kunne alle være glade.

Desværre og ganske uhørt har et par kro- og ishushadende medarbejdere hos Naturstyrelsen Kronjylland egenrådigt med ét sat en kæp i hjulet for den løsning. De fandt endelig muligheden og lejligheden, da tidligere ”20-årige” forpagter, Luigi Pillon, fik nok af chikanerierne og valgte at stoppe.

Chikanerier, der tog fart, da tidligere kontorchef i Naturstyrelsen, Peter Brostrøm, fik job som skovrider i 2009 og skulle stå for ”samarbejdet”, der allerede startede samme år med at Luigi her og nu blev beordret til at fjerne borde og bænke ud for ishuset. Og ved første officielle årsmøde i 2010 under PB’s lederskab, havde Luigi fået nok af den evindelige kamp med Naturstyrelsen om bare de nødvendigste reparationer og vedligeholdelser og tilbød at ville forære Naturstyrelsen 1,2 mio. kroner, så han med isolering mm. kunne holde åbent hele året og samtidig få ansat en kok til hjælp på kroen. - ”Halvårskokke” var en umulighed at opdrive. Eneste betingelse fra Luigis side var en femårig kontrakt, så pengene ikke var måske helt spildte.

Han fik ikke engang et svar fra Peter Brostrøm, men ved flere ”udæskninger” fremmumlet et svar om, at Naturstyrelsen (Staten) ikke modtog penge fra private! Denne ulovlighed har PB så ændret syn på, idet nuværende forpagter efter sigende er godt i gang med et forbrug af samme ”gave” til Staten på én million.

Tilbage til svinestregen, så øjnede nu, ved Luigis stop, agronom Peder Iversen og Peter Brostrøm muligheden for og som nævnt lejligheden til at få ført deres kroniske kro- og ishus-aversioner ud i livet ved at ”etablere” en udbudsrunde, der siger sparto til den slags. Alle – også tilbudsgiverne – var forundrede.

Ansøgerne fik på et ”Udbudsmøde”, den 25/10 – 2019 fortalt lidt om betingelserne: At der kun skulle indleveres et tilbudsark med et procenttal på den del, man ville tilbyde NST ved indtjening over 2 mio. kr.

Og man frabad sig nogen form for kvaliteter fra ansøgernes side, hvilket må siges at være uhørt eller højst specielt. Alle med blot et CVR-nr. kunne deltage – og vinde!

Til stor forundring for størsteparten af de tolv ansøgere, idet man trods alt også fik forelagt et kontraktudkast, hvor ”Restauration” er det gennemgående ord – selv i den underskrevne og nu gyldige! Man ævlede nu efterfølgende noget om en ”konceptændring”, og at man kunne gøre med kroens indre, hvad man havde lyst til, hvilket må siges, at de to krohadere er lykkedes med.

Der var så ca. fjorten dage før deadline kun ”vindere”, der agtede at videreføre kroen i Luigis ånd.

Dette scenarium må krohaderne på én eller anden måde ha’ haft en fornemmelse af, for nu dukkede ”deres mand” pludselig frem på arenaen og kunne fremvise et vinder-procenttal, men ingen restaurationserfaring!

”Deres mand”, fordi han vel helt i PB og PI’s ånd kunne ødelægge kroen, hvilket resultat alle og ved selvsyn kan konstatere. Med Iversens tilladelse? gulve revet op, vægge fjernet og de eneste to toiletter nedlagt, så den førhen så hyggelige krostue – rippet for gevirer og andet ”jagttegn” - nu ligner et hvidkalket grill-cafeterielokale med plastikborde og stole med stålben. Man græmmes over en sådan ødelæggelsestrang fra forpagter og Naturstyrelsen.

Har talt med over halvdelen af de tolv ansøgere, og de er rystede over Peder Iversen og Peter Brostrøms såkaldte udbudsrunde. En enkelt sågar grædefærdig over ødelæggelsen og denne svinestreg og alenegang af de to herrer.

Adresseavisen har kontaktet det nuværende forpagterpar af Kalø Slotskro, men de ønsker ikke at kommentere indlægget.

Publiceret 17 July 2020 08:13