Jan Fischer (i midten i hvid skjorte) er klar til en 'tour de ældrecafé' i starten af august for at diskutere fremtiden for kommunens syv ældrecaféer med de frivillige. Foto: Lars Norman Thomsen

Jan Fischer (i midten i hvid skjorte) er klar til en 'tour de ældrecafé' i starten af august for at diskutere fremtiden for kommunens syv ældrecaféer med de frivillige. Foto: Lars Norman Thomsen

Ældrecaféer: Jan Fischer klar til 'tour de ældrecafé'

Jan Fischer, formand for kommunens SÆ-udvalg, glæder sig over genåbningen af kommunens syv ældrecaféer i starten af august

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Alle syv ældrecaféer i Syddjurs Kommune genåbner kort ind i august 2020.

De har været lukket ned siden midten af marts grundet Corona-situationen.

I dialog med de frivillige er der lavet en foreløbig plan for alle syv caféer i kommunen. Det er en plan med færre lønnede medarbejdere til at hjælpe med at drive caféerne.

Det sidste resulterede før sommerferien i polemik, hvor de frivillige bag caféerne på Ringparken i Ryomgård og i Seniorhusets café i Tirstrup meldte ud, at de ikke ville fortsætte på de nye betingelser.

Formand for Udvalget for sundhed, ældre og social, Jan Fischer (S) var sammen med partifællen Christian Haubuf, der har sæde i samme udvalg, til møde på Ringparken med repræsentanter for Ældresagen, den lokale pensionistforening, Ryomgård Distriktsråd og Centerrådet på Ringparken, hvor Fischer og Haubuf slog fast, at ældrecaféernes succes står og falder med, at der er en gruppe frivillige alle steder som vil tage ansvaret på sig med at drive caféerne.

"Jeg synes, at mødet på Ringparken var meget oplysende, og som udvalgsformand måtte jeg også efterfølgende erkende, at vi, politikere og forvaltning, ikke har været dygtige nok til at forklare, hvordan tingene hænger sammen," siger Jan Fischer.

"Vi har ikke økonomi til at lønne personale i caféerne i større omfang, men jeg kan også godt forstå, at det afføder en masse spørgsmål om, hvad der forventes af de frivillige og hvad de må og ikke må, når de for eksempel serverer mad."

Stiller gerne op

Jan Fischer understreger, at det er et enigt SÆ-udvalg, som har besluttet, at samtlige syv cafeer i kommunen skal genåbne til august.

"Økonomien er dog ikke til, at vi kan drive cafeerne på samme måde som før, men netop derfor er det vigtigt, at vi sammen med de frivillige, laver en plan, som er tilpasset de lokale forhold, og at vi inddrager de frivillige og deres ideer," gentager udvalgsformanden.

Han er klar til at tage på en større rundtur til de syv caféer sammen med Christian Haubuf, hvis de frivillige måtte ønske det.

"Det har vi sammen besluttet efter vores yderst konstruktive møde på Ringparken i Ryomgård før sommerferien. Vi vil gerne høre fra de frivilliges egen mund, hvad de har af spørgsmål, og hvad vi som kommune kan gøre for, at ældrecaféerne fortsat bliver et stort aktiv for mange ældre mennesker, selv om det er nye tider sammenlignet med situationen før Corona," siger Jan Fischer.

Workshops

Som led i en større udviklingsproces på alle aktivitetscentre i Syddjurs Kommune, hvori ældrecafeerne indgår, er der er bl.a. planlagt workshops med frivillige og ansatte i august. Her skal man bl.a. se på, hvordan de enkelte caféer kan drives fremadrettet, så det balancerer med det lønnede personale, de frivilliges ønsker og ideer samt brugernes behov, meddelte Syddjurs Kommune før sommerferien i en pressemeddelelse.

"Jeg vil meget gerne diskutere med de frivillige, hvad der skal til for, at vores ældrecaféer bruges syv dage om ugen. Hvis det skal lykkes, skal alle bakke op, og de ældre mennesker, der er raske og rørige skal tage ansvaret på sig. Nøjagtigt på samme måde, som de gør det i Ældresagen, i pensionistforeninger og lignende foreninger."

Publiceret 28 July 2020 14:00