Foto: Privat

Foto: Privat

Debat: Har vejdirektoratet glemt rute 21 gennem Ebeltoft?

Af
Benny Magnussen

Bøgebjerg 15

8400 Ebeltoft

Som Ebeltoftborger føler jeg mig svigtet af vejdirektoratet, der lader Ebeltoft totalt sande til - til stor gene for de fastboende og en dårlig service til de turister, der finder vej til byen. De finder andre steder, der er lettere tilgængelig, til skade for byen, som til dels lever af turister.

Efter Molsliniens indskrænkning af trafikken fra Ebeltoft, er vejudviklingen gået i stå. Der var engang, hvor der var gang i kreativiteten (omfartsvej, Nordre Strandvej gjort facadeløs, rundkørsel i Egsmark, der blev flyttet til Femmøller til afvikling af ringe trafik.)

Jeg forstår heller ikke direktoratets svigt af cyklister, der har dejlig og sikker cykelsti i begge sider gennem midtbyen for til sidst at ende i en fælde, hvor Sdr. Strandvej går over i den trafikerede Færgevej. Her ledes cyklisterne fra cykelstien direkte ud på Færgevejen uden en fortavle "Cyklister på kørebanen". Dette har givet mange farlige undvigemanøvrer uden om cyklisterne.

De skal så krydse Færgevejen ved Østre Allé uden hverken fodgængerfelt eller anden hjælp for at komme på den dobbeltrettede cykelsti i modsatte side til Ebeltoft Færgehavn.

Man kunne imødekomme cyklisterne og trafikudviklingen ved at forlænge cykelstien cirka 300 meter til den etablerede tunnel under Færgevejen, der forbinder cykelstien. Tunellen benyttes ikke efter hensigten, da den skulle forbinde et nyt boligområde, der pt. er opgivet.

Ved dette forslag kunne man sikre cyklisterne fra den nordlige del af byen og til Færgehavnen.

Kære Byrådsmedlemmer i Syddjurs: Vær på forkant. Begynd allerede nu at finde parkeringspladser til de mange hundrede parkerede biler på slagterigrunden, nu når byggeriet starter. Festpladsen er fyldt ligesom mange andre private pladser.

Publiceret 28 July 2020 15:00