Kommentar: En hankat uden politiske nosser

Af
Lars Norman Thomsen

lokalredaktør:

I sommerpausen har der kørt en debatserie hos Altinget: "Hvem bestemmer i kommunerne – forvaltningen eller politikerne?"

Blandt debattørerne var Anne Marie Geisler Andersen (R), medlem af Esbjerg Byråd og tillige tidligere embedsmand.

En af hendes konklusioner lød:

"Misforholdet mellem embedsmænd på fuldtid og lokalpolitikere på deltid (frivillige) gør, at man kan argumentere for, at udvalgsformandsposter burde være fuldtidsstillinger.

Man bør frikøbes på fuldtid som udvalgsformand som følge af opgavernes kompleksitet og omfang. Det vil understøtte den politiske magt – og dermed folkestyret – i kommunerne."

En konklusion som flere af udvalgsformændene og de øvrige byrådspolitikere i Syddjurs vil kunne nikke genkendende til.

Temaet tunge embedsmænd contra frivillige politiske letvægtere popper jævnligt op, når medierne mangler en sommeragurk, men det gør nu ikke debatten mindre interessant af den grund.

I 2018 startede et nyt byråd i Syddjurs, hvoraf næsten halvdelen var nye i flokken. Forventningerne var store til, at nu kom der et tiltrængt politisk hamskifte.

De nye ville ikke sidde tilbagelænet og tage til takke med smulerne fra de gamle politikeres bord. De nye startede også flot ud, fik sat nogle dagsordener, som fik de gamle jeronimusser til at slå sig på lårene, ryste på hovedet og minde de unge om, at de nok lige skulle knytte sylten.

To år og syv måneder efter deres debut virker det til, at mange af de unge er punkteret.

Den friskhed de mødte frem med i byrådssalen og til alle mulige og umulige møder, hvor de krammede på kryds og tværs, er gået fløjten.

Flere af dem har travlt med job, studier, familie og børn. Så ikke noget at sige til, at mange af dem er visnet hen, når de udtrykker deres skuffelse (ikke til citat) over, hvor lidt en byrådspolitiker kan flytte en dagsorden, og at de er omklamret af genstridige embedsmænd.

Fritidspolitikere er en døende race. Lysten til at stille op til kommunalvalg, er hastigt for nedadgående, og det forstår man så udmærket.

Sat på spidsen så fremstår lokalpolitik i dag som en hankat uden skyggen af politiske nosser. Skal der laves om på dette og blive muligt at tiltrække stærke kandidater, kræver det bedre arbejdsvilkår for den menige politiker og udvalgsformændene.

Borgmester Ole Bollesen (S) er eneste politiker på heltid, udvalgsformændene får lidt lunser penge til at købe sig til politisk fritid, mens de menige medlemmer er reduceret helt til fritidspolitikere.

Det holder ikke. Fremtiden bør som minimum hedde lokalpolitikere på halvtid.

Publiceret 07 August 2020 19:30