Claus Wistoft har bare lurepasset om hans genopstilling, lyder det fra kritikerne for at gøre sig interessant.

Claus Wistoft har bare lurepasset om hans genopstilling, lyder det fra kritikerne for at gøre sig interessant. "Slet ikke," svarer han tilbage. "Jeg har nøje skullet overveje om mit bestyrelsesarbejde (6-7 bestyrelser t., red.) og mine egne private forretninger kunne gå hånd i hånd med en eventuel borgmesterpost, og det mener jeg er muligt. Men det er heldigvis helt op til vælgerne at afgøre, hvem der skal sidde i et nyt byråd."

Wistoft:

Stort borgerligt valgforbund helt naturligt

Efter en rum tids tænkepause meddelte Claus Wistoft langt om længe i sidste uge, at han er klar til at gå benhårdt efter at blive borgmester for anden gang i Syddjurs

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS "Venstre står og falder ikke med et ja fra Claus Wistoft," lød rubrikken onsdag i sidste uges Adresseavisen.

Det var Venstres lokalformand Søren Høg, Ebeltoft, som var ophavsmand til citatet.

Samme morgen meddelte Claus Wistoft langt om længe, at han rent faktisk nu var klar til at fortælle, at han vil være Venstres borgmesterkandidat ved kommunalvalget i november 2021.

Socialdemokrater, som mest af alt har lyst til at benytte Claus Wistofts kontrafej som dartskive, sad sikkert og skummede derhjemme og kaldte det endnu et kapitel i sagaen om Venstres gruppeformands politiske fremtid.

Før sommerferien fastholdt Claus Wistoft nemlig, at han var i syv sind, fordi hans øvrige gøremål, bestyrelsesposter og private forretninger plus hensynet til familien, efterhånden havde nået et niveau som var svært at forene med fire år som borgmester på heltid.

"Inderst inde har jeg altid haft lyst til at være Venstres borgmesterkandidat for fjerde gang i træk. Det skal der ikke herske tvivl om, og jeg mener også, at jeg fortsat har det personlige drive, der er så afgørende," siger Claus Wistoft.

"Jeg ved nu også, at eventuelt fire år som borgmester kan forenes med mine øvrige gøremål og hensynet til min familie. Jeg har tænkt det igennem og er klar på at bruge den nødvendige tid. Var jeg ikke det, havde jeg holdt mig langt væk, kan jeg love dig."

Ikke på skrømt

Claus Wistoft har en så stor status på de indre linjer i Venstre, at hans ja til genopstilling vil blive mødt med klapsalver - måske endog stående ovationer - næste gang lokalforeningen kalder medlemmerne til samling.

Men er det alt eller intet for Claus Wistoft?

Hvis valgresultatet ender ud i, at han ikke bliver borgmester og igen må sidde fire år i grebningen i byrådssalen - finder han så hurtigt en plausibel undskyldning for at vinke farvel til lokalpolitik? En 'Helle Thorning-Bjarne Corydon' for nu at adressere til landspolitik?

"Nej, det vil selvfølgelig ikke være troværdigt overfor de vælgere, der har stemt på mig. Udgangspunktet for mig har altid været, at jeg sidder i den samlede valgperiode, og nu er det i øvrigt sjældent, at alting går i opfyldelse, så uanset valgresultatet sidder jeg fire år, hvis vælgerne da peger på mig. Det er jo trods alt dem, der heldigvis fortsat bestemmer, hvem der bliver valgt til byrådet."

Borgerlig samling

Claus Wistoft, som var borgmester i perioden 2014-2017, måtte aflevere borgmesterkæden til Socialdemokratiets Ole Bollesen på valgnatten i november 2017. Det på trods af fremgang til Venstre og et flot personligt valg til Wistoft himself.

Han opnåede således hele 3.377 personlige stemmer ud af 24.816 afgivne stemmer i Syddjurs. Det kostede imidlertid, at Dansk Folkeparti nægtede pure at være i valgforbund med Venstre, og det samme med Konservative og Det Radikale Venstre. Men nu må 'mindreværdskompleksernes' tid på den borgerlige side være et overstået kapitel, hvis man spørger Wistoft.

"Jeg håber, at vi denne gang kan gå til valg med et samlet borgerligt valgforbund bestående af både Venstre, Konservative og Radikale Venstre plus Dansk Folkeparti. Sidstnævnte må melde ud, hvad de vil, men jeg tror alle kan regne ud, at chancerne for at få et borgerligt flertal og dermed en borgerlig borgmester, er klar størst, hvis vi står sammen og undgår stemmespild," siger Claus Wistoft.

"Jeg håber alle borgerlige partier kan blive enige, og jeg mener også, at tidligere tiders snak om, at Venstre ser for forskelligt på en grøn dagsorden sammenlignet med Radikale Venstre, ikke længere er aktuel. Alle partier er enige om, at vi skal tage vidtgående hensyn til vores miljø og arbejde for bæredygtighed. Lokalpolitik handler i dag ikke om større ideologiske forskelle, men mere om, hvem vælgerne har tillid til kan lede kommunen."

Gift at genåbne

Claus Wistoft begræder de seneste års økonomiske politik i Syddjurs Kommune og den ledelse med borgmester Ole Bollesen i spidsen, der har bragt kommunen ud i et økonomisk uføre.

Et træk på kommunekassen i 2018 på 84 mio. kroner og et kassetræk i 2019 på i omegnen af 134 mio. kroner plus tendenser til en fortsættelse i indeværende år tvang politikerne til at genåbne Budget 2020 - mens Danmark var corona-nedlukket - for at stoppe blødningen i kommunekassen.

"Det er gift for alle organisationer, hvis medarbejderne ikke kan regne med, at det budget, der bliver vedtaget, kan holde. Det er det, vi oplever i Syddjurs Kommune efter, at vi måtte genåbne indeværende års budget," siger den tidligere Syddjurs borgmester.

"For ikke så mange år siden var Syddjurs Kommune et sted, hvor der var rift om at arbejde. Nu ser vi desværre det modsatte, at dygtige medarbejdere forlader os, fordi de er usikre på fremtiden."

"Jeg ved, at der går budgetansvarlige ansatte rundt og er frustrerede grundet vores økonomiske situation. Bliver det os næste gang, spørger de."

- Kaster du ikke bare ansvaret fra dig? Du har siddet med i Økonomiudvalget i hele perioden og kunnet se økonomien kuldsejlede?

"Det mener jeg bestemt ikke er rigtigt. Lad mig minde om, at et flertal i Økonomiudvalget i 2018 tidligt påpegede problemerne på vores driftsbudget og direkte advarede om i november 2018 at give tillægsbevillinger, fordi driften løb løbsk."

Det var i november 2018, at et smalt politisk flertal med Socialdemokratiet i spidsen valgte at give en tillægsbevilling på 17 mio. kroner for at at sætte et plaster på ubalancen på det kommunale driftsbudget.

Socialdemokratiets gruppeformand og kommende borgmesterkandidat Michael Stegger Jensen argumenterede for, at der var økonomisk rygdækning til at give en tillægsbevilling, fordi den blev finansieret af en nettoindtægt på anlæg. Altså salg af grunde.

"Problemet var, at flertallet ikke tog ansvar for at stoppe årsagen til ubalancen, men blot gav en tillægsbevilling. Dermed rullede lavinen bare videre, selvom det ikke skortede på advarsler fra vores side," anfører Wistoft.

- Socialdemokratiet og andre fortsætter hårdnakket med at fortælle, at det var de store anlægsbudgetter i din borgmesterperiode, der har skabt de økonomiske problemer?

"Ja, det ved jeg, men det bliver det ikke mere rigtigt af, at de fortæller. Problemerne er opstået, fordi vi ikke har haft styr på driften og undladt løbende at tilpasse udgifter og indtægter, men blot givet tillægsbevillinger ukritisk. Udgifter til anlæg har vi kun en gang, og det handler udelukkende om stram styring at komme likviditetsmæssigt i mål. Husk på, at da vi lavede anlægsbudgetterne i min borgmestertid, var der økonomisk basis for at gøre det. Det kan man se ved selvsyn ved at bladre tilbage i vores kommunale budgetter."

Stort arbejde venter

Nu ser det heldigvis ud til, at Syddjurs økonomien arter sig til det bedre efter, at et flertal - minus Enhedslistens Jesper Yde Knudsen - i foråret justerede Budget 2020 med besparelser på driften på cirka 45 mio. kroner og en udsættelse af kommunens anlæg med fra ca. 80 mio. kroner til ca. 50 mio. kroner:

1. Kassebeholdningen går den rigtige vej 2. Syddjurs Kommune kan øje en større såkaldt midtvejsregulering i henhold til aftalen mellem staten og KL (Kommunernes landsforening) end forventet. En midtvejsregulering eller efterregulering er, når der kommer nye skøn fra staten for kommunernes udgifter og kommunens indtægter tilpasses hertil. Der kan ske en midtvejsregulering af udgifterne til området for forsørgelses- og sikringsydelser. 3. Udligningsreformen giver grobund for optimisme med henblik på Budget 2021, som byrådet begynder arbejdet med i detaljer i denne måned.

"Det er dejligt for os alle sammen, at det går den rigtige vej, men betyder ikke, at der ikke venter en ny borgmester og et nyt byråd et større arbejde efter næste valg," fastslår Claus Wistoft.

"Vi skal i gang med et større restruktureringsarbejde i kommunen, der kan sammenlignes med det vi startede i 2010. Det er hele kulturen i organisationen, det kommer til at handle om."

Handler om ledelse

For Claus Wistoft drejer det sig om ledelse og erfaring med ledelse at få genskabt troen og optimismen i Syddjurs Kommunes organisation og hos de over 3.000 medarbejdere fra øverste ledelseslag til folkene på gulvet.

"Ledelse er ikke at sætte medarbejdere eller direktion på plads. Heller ikke det modsatte at lade stå til og tro, at tingene løser sig selv, men tværtimod at kunne skabe stolthed og lyst til at arbejde i Syddjurs ved at være tro mod de strategiske beslutninger, som vi træffer politisk, og som borgmesteren er ansvarlig for, bliver ført ud livet."

"Ledelse handler ikke heller ikke om at sidde og pille i enkeltsager, men om evnen til at tage fat om kommende udfordringer tids nok og nøje vurdere, hvor der kan opstå brændende platforme, hvis der netop ikke bliver taget fat om nældens rod."

Claus Wistoft er naturligvis ikke i tvivl om, hvem der bedst kan genskabe troen på, at morgendagen bliver bedre end i dag.

"Vi har da formået at rette op på den dårlig økonomi før - først med en SF borgmester (Kirstine Bille, red.) og senere en Venstre borgmester (Claus Wistoft, red.), mens det er gået knap så godt med to socialdemokratisk borgmestre (Vilfred Friborg og Ole Bollesen, red.)."

Publiceret 13 August 2020 18:00