Ejerkredsen bag Dybdalsgaard I/S, som stiller jorden til rådighed for solcelleparken ved Nimtofte, er advokat Mogens Nørup-Hansen og fru Birgitte Johanne Nymann (tv), og ejerne af Møllerup Gods, Anne Sophie og Stig Gamborg (th). Foto: Martin Schultz

Ejerkredsen bag Dybdalsgaard I/S, som stiller jorden til rådighed for solcelleparken ved Nimtofte, er advokat Mogens Nørup-Hansen og fru Birgitte Johanne Nymann (tv), og ejerne af Møllerup Gods, Anne Sophie og Stig Gamborg (th). Foto: Martin Schultz

100 hektarer med solceller ved Nimtofte

Selskabet Dybdalsgaard I/S vil stille jord til rådighed for en stor solcellepark øst for Nimtofte

Af
Martin Schultz

NIMTOFTE Mod vest er Nimtofte nabo til forlystelsesparken Djurs Sommerland. Mod nord ligger en golf- og feriepark – Lübker Golf Resort. Og nu er der måske endnu en park på vej til Nimtofte: en solcellepark langs Sønderskovvej øst for Nimtofte i retning mod Sivested og Tøstrup.

Ideen om at etablere en solcellepark på Dybdalsgaards jord blev tirsdag i sidste uge præsenteret ved et offentligt informationsmøde på Kulturhuset i Nimtofte. Her præsenterede de nye ejere af Dybdalsgaard deres overvejelser efter overtagelsen af det tidligere landbrug med malkekvæg, og repræsentanter for GreenGo Energy A/S, som udvikler solcelleparker i Danmark og USA med kapital fra pensionskasser og fonde, præsenterede projektet. GreenGo Energy A/S vil inden for de kommende måneder ansøge Syddjurs Kommune om tilladelse til at etablere en solcellepark og forventer solcelleanlæg placeret på omkring 100 ha af Dybdalsgaards i alt 200 ha jord.

Gamle venner

Ejerkredsen bag Dybdalsgaard I/S er dels ægteparret Anne Sophie og Stig Gamborg, som er ejere af Møllerup Gods, og som senest med deres højt profilerede hampeprojekt har vist vilje til at gå helt nye veje i landbrugsproduktion. Dels er det advokat Mogens Nørup-Hansen og ægtefælle Birgitte Johanne Nymann, som bor på den nærliggende Ramten Møllegaard. Mogens Nørup Hansen arbejder med formidling af skove, landbrug og liebhaveri, vurdering og juridisk rådgivning. De to ægtepar præsenterede sig som gamle venner og ejer hver en halvdel af Dybdalsgaard I/S.

”Vi er i gang med et generationsskifte på Møllerup og jeg kan ikke forestille mig at være jordløs,” fortalte Anne Sophie Gamborg, som er uddannet på Kalø Økologisk Landbrugsskole og derfor er ”landmanden” i selskabet.

”Vi ville gerne drive Dybdalsgaard videre som en kogård, men vi har ikke kunnet finde den unge landmand, som kan drive gården,” sagde Anne Sophie Gamborg. Heller ikke kødkvæg eller kviehotel var mulige løsninger.

”Vi spørger derfor os selv – hvad efterspørger samfundet? Ikke korn og smør som da jeg var barn. Nu efterspørger samfundet energi og mere grøn natur.”

Derfor griber Dybdalsgaard I/S klima- og naturdagsordenen og vil gå foran med grøn energiudvikling og mindsket CO2-udledning.

Mere biodiversitet

GreenGo Energy A/S’s har screenet Dybdalsgaards jorder og vurderer, at man at kan etablere solceller på 100 ha. Det vil kunne producere strøm til ca. 15.000 husstande.

Dybdalsgaard har jord på begge sider af Sønderskovvej fra Sivested Mark og frem mod Nimtoftes bygrænse. Gårdens jord går også langs den naturskønne Nimtofte Ådal.

Ifølge projektmagerne vil udlægning af jorden til solcelleanlæg mindske den intensive dyrkning og dermed risikoen for nedsivning af nitrat og pesticider. Tanken er at etablere naturlig vegetation og fauna, og får kan græsse mellem rækkerne af solcellepaneler. Der kan etableres bistader, insektvolde og andet, som kan fremme naturgenopretning og biodiversitet.

Solcellepanelerne vil blive monteret i rækker fra nord mod syd, og panelerne vipper i retning øst/vest for at stå vinkelret på solen. Randbeplantning med buske og træer skal minimere indkikket.

Ifølge Land Development Manager Jacob Hänel Christensen fra GreenGo Energy A/S vil etableringen af solcelleparken tage omkring et år, og randbeplantningen vil være oppe i en pæn højde efter fem år. Driften af parken vil give arbejde til to elektrikere.

Ifølge VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) skal der etableres en grøn pulje på omkring 1,5 mio. kr., som kommunalbestyrelsen kan allokere i lokalsamfundet.

Ja tak til ladestander

Med til mødet var Iben Brandenburg og Kieran Cantrell, som 1. marts flyttede fra Aarhus til Syddjurs og overtog naboejendommen til Dybdalsgaard. De var ikke klar over, at de måske bliver omringet af en solcellepark.

”Vi er ikke urolige over at bo midt i en solcellepark. Vi vidste jo at Dybdalsgaard var til salg uden at vide, hvad den skulle bruges til. Men vi håber ikke, at det medfører støj, som kan genere os,” siger Iben Brandenburg og Kieran Cantrell. GreenGo Energy A/S’s repræsentant afviste, at der vil være støjgener i udkanten af solcelleparken.

Formand for Nimtofte Borgerforening Distriktsråd Carsten Bryrup var med til mødet og mener, at en solcellepark vil være en gevinst for byen.

”Det giver muligheder for byen. Mon ikke vi får en ladestander til elbiler? Men vi skal lægge vægt på naturtilgængeligheden,” siger Carsten Bryrup.

Ansøgningen om at etablere solcelleparken skal behandles af Syddjurs Kommune, og der skal udarbejdes en lokalplan for området.

Publiceret 27 August 2020 08:00