Gæsterne blev budt på en brandbilkage, da det første spadestik blev taget til den nye Rønde Brandstation. Foto: Martin Schultz

Gæsterne blev budt på en brandbilkage, da det første spadestik blev taget til den nye Rønde Brandstation. Foto: Martin Schultz

Første spadestik til ny brandstation

Ny brandstation ved foden af Røndebakken får udkørsel direkte til Århusvej

Af
Martin Schultz

RØNDE For omkring ti år siden kæmpede Rønde for at bevare sin brandstation. Besparelser og organisationsændringer var ved at fjerne Rønde Brandstation fra beredskabets landkort.

Borgmester Ole Bollesen (tv) og stationskoordinator Peter Pedersen, som er medarbejderrepræsentant i byggeudvalget, tog i fællesskab det første spadestil til den nye Rønde Brandstation. Foto: Martin Schultz

Borgmester Ole Bollesen (tv) og stationskoordinator Peter Pedersen, som er medarbejderrepræsentant i byggeudvalget, tog i fællesskab det første spadestil til den nye Rønde Brandstation. Foto: Martin Schultz

Men brandstationen på toppen af bakken overlevede, og i dag er der store forventninger til fremtidens beredskab i Rønde. Tirsdag morgen blev der nemlig taget det første spadestik til en ny brandstation på Bækkelundsvej 2 ved foden af Røndebakken.

”Jeg er sikker på, at denne station vil være til gavn og sikkerhed for hele Røndeområdet,” siger borgmester Ole Bollesen (A), som sammen med stationskoordinator Peter Pedersen havde et godt greb om spaden, da byggeriet officielt blev sat i gang.

Den nye brandstation ligger nedenfor virksomheden Covidence A/S og foran Stark og får direkte udkørsel til Århusvej. Når køretøjerne vender tilbage, drejer de ind ved lyskrydset Århusvej/Strandvejen og kommer bagom og hjem til stationen.

”For ikke at miste kostbare sekunder i responstid kører udrykningskøretøjerne direkte ud på Århusvej. Der vil blive etableret signaler til at advare trafikken, når der er udrykning,” siger beredskabsdirektør Martin Sønderby, Beredskab og Sikkerhed.

Nye unge brandmænd

En ny brandstation har længe været et ønske blandt de frivillige brandmænd i Rønde.

”Tiden er løbet fra den gamle brandstation. Vi skal have ordentlige og tidssvarende forhold for vores brandmænd. Stationen er for lille og vi må bruge undervisningslokaler ude i byen. Vores vaske- og badeforhold lever ikke op til nutidens krav om sikkerhed, når brandmændene har været udsat for sod og forurening,” siger stationskoordinator Peter Pedersen, som har været i brandvæsnet i omkring 25 år.

”Det er vigtigt med ordentlige forhold, hvis vi skal tiltrække og fastholde de frivillige brandmænd,” siger Jan Nielsen, som er fællestillidsmand for de omkring 20 frivillige brandmænd i Rønde. Mange stationer har problemer med at tiltrække de frivillige brandmænd, men Rønde Brandstation er godt kørende i disse år.

”Vi har fået flere yngre brandmænd med. Mange unge familier flytter til byen, og når de først er etableret med skole og institution til børnene, opstår behovet for voksenfællesskaber. Her er fællesskabet omkring beredskabet en god mulighed,” fortæller Jan Nielsen.

Rønde er en skoleby

Den nye brandstation kommer til at ligge ved indkørslen til byen fra Ugelbøllesiden og bliver en rød bygning med fire porte.

”Udviklingen af Rønde går mod Aarhus-siden, og placeringen er også valgt ud fra, hvor de frivillige brandmænd bor og arbejder, så de hurtigt kan være klar til udrykning” siger stationskoordinator Peter Pedersen.

Rønde Brandstation har rådighed over et slukningstog med en sprøjte med fire mand og en vandtank med to mand. Desuden er der ønske om en stige med to mand.

Borgmester Ole Bollesen har som tidligere skolemand i Rønde været fortaler for både ny brandstation og en stigevogn.

”Rønde er en skoleby med kostskoler, højskole, efterskole, landbrugsskole, og senest er de høje bygninger på Plejecenter Lillerup kommet til,” siger borgmester Ole Bollesen, som ikke lægger skjul på, at det har været svært at nå til enighed om en beslutning om at afsætte 11,5 mio. kr. til en ny brandstation.

Syddjurs står som bygherre for opførelsen af den nye brandstation, mens den løbende drift bliver en fælles udgift for de fire samarbejdende kommuner Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers i Beredskab og Sikkerhed.

Den nye brandstation bliver på samlet 742 kvm og får også plads til ambulancetjenesten. Byggeriet forventes færdig i løbet af foråret og forestås af Halbyg A/S ved søsterselskabet Aalsrode Tømrerfirma.

Publiceret 02 September 2020 14:15