Det gamle fyrskib bygget i 1910 er sat til salg. Pressefoto.

Det gamle fyrskib bygget i 1910 er sat til salg. Pressefoto.

Fregatten har sat det gamle fyrskib til salg

Snart kommer det gamle fyrskib ved Fregatten Jylland ud på nye eventyr

Af
Anette Bonde

ebeltoft Hvis man kender nogen, der har brug for et fyrskib, så er chancen der nu. Fyrskib no. XXI, der i øjeblikket ligger i Ebeltoft ved Fregatten Jylland er sat til salg.

Gave fra Per Henriksen

Værftsleder ved Fregatten Jylland Claus Skotte-Hansen fortæller, at fyrskibet blev givet til Den Selvejende Institution Fregattens Jylland som en gave i 1991 af skibsreder Per Henriksen, Mercandia-rederiet. Det affødte ideen om at etablere et værnecenter på stedet for gamle træskibe. Dernæst fik man foræret den redningskutter, der i dag ligger på land, samt flere mindre træskibe. Disse er dog kommet videre igen.

Værnecentret blev opgivet af økonomiske grunde.

"Det er dyrt at restaurere og vedligeholde gamle træskibe, og vores hovedfokus er fregatten Jyllands ve og vel. Det er vanskeligt nok bare at skaffe penge til fregatten," fortæller Claus Skotte-Lund.

Han oplyser, at fyrskibet blev sat til salg for cirka tre måneder siden. Der har været seks-otte henvendelser. Flere af dem betegner han som seriøse henvendelser, men der er ikke blevet underskrevet kontrakt endnu.

På Træskibs Sammenslutningens hjemmeside kan man se en beskrivelse af skibet under fanen 'Skibe til salg' .

Bygget i Fåborg

Fyrskibet blev i øvrigt bygget på Rasmus Møllers Værft i Fåborg i 1910. Det blev bygget som Danmarks sidste fyrskib rigget som sejlskib. Dengang var fyrskibene ikke forsynet med motor, men havde kun nød-sejl som drivmiddel i tilfælde af, at ankerkæden sprang. Det var derfor Farvandsvæsenets inspektionsskibe, som måtte slæbe fyrskibene til og fra deres fastlagte positioner.

I 1969-1971 blev det ombygget til sit nuværende udseende. Skroget er egetræ og forsynet med kobberforhudet bund.

Det er 33,5 meter langt, 6,5 meter bredt, en dybgang 3,2 meter og vejer 321 tons. I salgsbeskrivelsen nævnes, at det har brug for gennemgribende renovering.

77 år som fyrskib

På hjemmesiden 'Fyrskib Nr. 1 Horns -Rev' kan man læse historien om Fyrskib XXI: Skibet havde havde en 77 år lang karriere hos Fyrvæsenet. I perioden 1916 - 1939 lå det hovedsagelig på pos. Horns Rev, efter forinden at have været to år på Vyl.

I midten af trediverne gennemgik det en gennemgribende ombygning, og i de første besættelsesår var det et af den gruppe på fem fyrskibe, som på række markerede den minefri sejlrute i Storebælt. I forbindelse med flytningen til Fregatten Jylland blev skibet gjort i stand indvendig og tilsluttet vand og kloak, for fremover at kunne være hotelskib for personer, der i kortere periode arbejder på et skib ved værftet.

Disse kunne leje sig ind i en af det gamle fyrskibs kahytter med fælles bad og toilet.

Publiceret 02 September 2020 15:00