Skoleleder Ann Maul Andersen og viceskoleleder Birger Graversen suppleres fremover af pædagogisk afdelingsleder Rikke Pereira i skolens ledelsestrojka. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Skoleleder Ann Maul Andersen og viceskoleleder Birger Graversen suppleres fremover af pædagogisk afdelingsleder Rikke Pereira i skolens ledelsestrojka. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Marienhoffskolen henter ny afdelingsleder i egne rækker

Rikke Pereira er ansat som ny pædagogisk afdelingsleder og får plads i Marienhoffskolens ledelsestrojka

Af
Lars Norman Thomsen

Der var 15 ansøgere til jobbet som pædagogisk afdelingsleder med ledelsesansvar for det Pædagogiske Læringscenter samt ét skolens undervisningsområder (indskoling/SFO, mellemtrin eller udskoling).

"15 meget kompetente ansøgere, vil jeg gerne have lov til at sige," siger skoleleder Ann Maul Andersen.

"Vi havde udvalgt tre til samtale i første runde og to i sidste runde, og efter en meget grundig proces var der enighed om i ansættelsesudvalget at pege på Rikke Pereira til jobbet."

Rikke Pereira, 46, kender Marienhoffskolen særdeles godt.

Hun har således været lærer på skolen siden 2008.

Rikke Pereira har siden suppleret sin læreruddannelse med relevante efteruddannelser. Hun har taget en Pædagogisk Diplomuddannelse som Læringsvejleder og ditto i Medier og Kommunikation.

"Rikke har stor viden om og erfaring med pædagogiske indsatser, hun kender skolen og kulturen i huset. Vores ønske har været at få en ledergruppe, der er bredt sammensat mht. erfaringer og kompetencer," siger Ann Maul Andersen.

Marienhoffskolens ledelsestrojka udgøres fremover af skoleleder Ann Maul Andersen, viceskoleleder Birger Graversen og pædagogisk afdelingsleder Rikke Pereira.

Afløser Anne Fuglsang Schou

Rikke Pereira afløser Anne Fuglsang Schou, der er ny skoleleder på Mørke Skole.

Anne Fuglsang Schou startede som læringsleder i august 2017 på Marienhoffskolen, hvor hun bl.a. var leder af PLC - Pædagogisk Lærings Center.

Hun fik siden mulighed for at afprøve jobbet som skoleleder på Mørke Skole efter Annie Wernblad i en konstitueringsperiode frem til juni 2020.

Efterfølgende blev lederjobbet slået op, og i ansættelsesudvalget var der enighed om at pege på Anne Fuglsang Schou som permanent skoleleder på Mørke Skole.

Publiceret 02 September 2020 10:31